Svenska PEN:s kommittéer

 

KOMMITTÉN FÖR FÄNGSLADE FÖRFATTARE arbetar för förföljda författare i hela världen och slår larm om fall då författare fängslas, torteras, hotas angrips eller dödas på grund av fredligt utövande av sitt yrke. Kommittén deltar i kampanjer ledda av Internationella PENs Writers in Prison Committee för att stoppa dessa angrepp och bekämpa varje inskränkning av yttrandefriheten. På förslag av kommittén utnämner Svenska PEN fängslade författare till hedersmedlemmar och stödjer dem genom upprop och protester och genom att skriva till dem och skicka böcker, kläder och mediciner.

 

KVINNOKOMMITTÉN vill stödja kvinnors skrivande och möjligheter till publicering och uppmuntra kvinnor att lära känna, översätta och sprida verk av andra kvinnliga författare, i synnerhet från de nya demokratierna och från utvecklingsländerna.

 

LITTERÄRA KOMMITTÉN arrangerar litterära sammankomster där infödda och invandrade författare och intellektuella kan mötas i gemenskap och internationell anda.

 

SPRÅKKOMMITTÉN arbetar för översättning av samtida litteratur, inte bara från små språk till större språk utan också från ett litet språk till ett annat. Den skall försvara språk utan officiell ställning i någon stat samt verka för tillkomsten av en deklaration om språkliga rättigheter som ett tillägg till deklarationen om mänskliga rättigheter.

 

EXILKOMMITTÉN arbetar för att stödja författare som lever i exil.

 

FREDSKOMMITTÉN har som målsättning att Svenska PEN tillsammans med övriga PEN-center ska verka för dialog och fredliga samlevnad. PEN-medlemmar träffas årligen i Bled i Slovenien för att diskutera på vilka sätt författare kan arbeta för fredlig samvaro i världen.

 

De olika kommittéerna samarbetar om offentliga evenemang kring PENs kärnfrågor.