Internationella PEN

Författare har alltid varit, och fortfarande är, mål för hot och förföljelse. Hundratals, om inte tusentals författare från hela världen är fängslade eller allvarligt förföljda helt enkelt för att de utövar sin grundläggande rätt till yttrandefrihet.

PEN grundades i London 1921 med syftet att skapa en mötesplats och att främja vänskap och intellektuellt samarbete mellan författare, journalister, översättare och förläggare i olika länder, försvara yttrandefriheten och värna om världslitteraturen.

PENs arbete utgår från att det skrivna ordet inte har några gränser, vare sig politiska, nationella eller religiösa.

PEN ger röst åt författare som förföljs eller fängslas för sina åsikters skull.

PEN är en opolitisk organisation och har konsultativ status vid Förenta Nationernas Kommission för de Mänskliga Rättigheterna och vid UNESCO.