Svenska PEN

Svenska PEN grundades 1922 och är således en av organisationens äldsta center. I dag har vi cirka 900 medlemmar och anordnar sex till tio sammankomster varje år med föredrag och diskussioner eller möten med utländska författarkollegor.

Den 15 november varje år uppmärksammas Fängslade författares dag. Författare, skådespelare, musiker och sångare medverkar för att med sina inslag fokusera behovet av stöd för det förföljda ordets offer. Syftet är att samla in medel till de fängslade och deras familjer.

Sedan 1985 har Svenska PEN årligen utdelat det så kallade Tucholsky-priset till en förtjänt författare som lever i exil eller under hot i sitt land som en följd av det litterära arbete hon eller han har utfört. På så sätt ges författaren möjlighet att under en period arbeta i lugn och ro i Sverige.

Svenska PEN deltar vidare i Internationella PENs kongresser och konferenser och spelar en viktig roll i informationsutbytet om de fängslade författarnas aktuella belägenhet.