Pressmeddelanden
13 Juni 2011

Bùi Chát blir hedersmedlem i Svenska PEN

 

 

BuiChat

 

Den vietnamesiska författaren Bùi Chát (född 1979) har flera gånger blivit trakasserad av den vietnamesiska polisen för att ha gett ut diktsamlingar och ordnat "illegala" poesiuppläsningar. Han har också varit aktiv i den litterära rörelsen "öppna din mun" som försöker lägga grunden för en fri debatt.

För att stödja honom och peka på de problem som litteraturen och tryckfriheten har i dagens Vietnam beslutade Svenska PEN i våras att välja in Bùi Chát som hedersmedlem. När han skulle hämta sitt medlemsbevis blev han arresterad på flygplatsen i Ho Chi Minh City. Nu har Bùi Chát till sist fått ta emot det av den svenske PEN-medlemmen Kristoffer Leandoer på plats. Vi kommer att fortsätta hålla kontakten med Bui Chat, som hälsar till alla svenska PEN-medlemmar.

3 April 2011

Resolution om att brottsrubricera blasfemi

INTERNATIONELLA PEN VÄLKOMNAR FN:s BESLUT OM ATT INTE BROTTSRUBRICERA BLASFEMI

Under tretton år har Organization of the Islamic Conference (OIC) arbetat för att få igenom beslutet att brottsrubricera blasfemi, men den 31 mars röstade FNs råd för mänskliga rättigheter enhälligt emot förslaget.

PEN och andra människorättsorganisationer har länge arbetat emot denna resolution med argumentet att det skulle inskränka på yttrandefriheten. ”Det är inte alltid bekvämt med yttrandefrihet, men det är det ultimata skyddet för människor oavsett tro”, sade John Ralston Saul, ordförande för internationella PEN, om beskedet.

Läs mer här

28 Mars 2011

Uttalande till stöd för Orhan Pamuk

Enligt uppgifter i olika media har författaren och nobelpristagaren Orhan Pamuk slutligen fällts för ”förtal av turkiska staten”. Åtalet gällde en intervju i en schweizisk tidning 2005 där Pamuk diskuterade det folkmord på armenier och andra minoriteter som inleddes 1915, under Osmanska rikets sista år. Pamuk har ådömts att betala ett skadestånd på motsvarande cirka 25 000 svenska kronor.

I dagens Turkiet råder ett diskussionsförbud kring denna händelse i det förflutna. Pamuk utnyttjar sin yttrandefrihet och bidrar till öppnare samhälle genom sin vägran att foga sig i detta förbud. Att historiska händelser ska kunna diskuteras offentligt är en självklarhet i varje demokrati – särskilt då det gäller smärtsamma och politiskt laddade händelser. Folkmordet på armenier är en sådan händelse med mycket stor inverkan på hela nittonhundratalets historia.

Vi i Svenska PEN menar att det nu är viktigt att alla skrivande människor stödjer Pamuk, som vågat bidra till en diskussion av stor betydelse för Turkiets och hela Europas utveckling. Vi vill därför offentligt markera detta stöd och uppmanar fler yrkesverksamma författare, skribenter och publicister att göra detsamma.

För Svenska PENs styrelse
Ola Larsmo
ordförande

17 Februari 2011

Mangadomen

17 februari 2011

MANGADOMEN

Domen mot översättaren Simon Lundström i det sk Mangaporr-målet rymmer ett mycket oroväckande inslag. Och det är att Lundström dömts för innehav av fiktiva bilder som inte avbildar verkliga människor.

Barnpornografi som avbildar verkliga barn är i sig bevis på ett övergrepp. Men att en lag dömer någon för att framställa eller ens inneha fiktion är ett inslag i svensk lagstiftning som kan ge helt absurda konsekvenser för alla slag av konstnärlig utövning. Utan att kommentera det aktuella målet i detalj vill vi varna för följderna av att kriminalisera fiktion som sådan. Svenska PEN ställer sig därför bakom det uttalande som Svenska Författarförbundet utfärdat:

”Vi protesterar mot att svensk lagstiftning och juridisk praxis nu ägnar sig åt att förbjuda fantasier, något som utgör en attack på våra medlemmars konstnärliga frihet likaväl som på kulturlivet i allmänhet.”

Ola Larsmo

Läs mer här

16 Februari 2011

Uttalande från Sydafrikanska PEN 20110216

16 februari 2011

UTTALANDE FRÅN SYDAFRIKANSKA PEN

Sydafrikanska PEN går idag ut med ett uttalande om oron för de ökande rapporterna om poliser som trakasserar, hindrar och anhåller journalister och fotografer som utför sina konstitutionella plikter att informera allmänheten om vad som händer i landet.

PENs erfarenhet av detta är att auktoritära restriktioner för tillgång och publicering av information ofta börjar med attacker mot journalister och sedan expanderar till att även omfatta författare och andra som arbetar för yttrandefrihet.

Under de senaste 18 månaderna har ungefär tolv journalister och fotografer som rapporterat vid brottsplatser anhållits, de två senaste fallen ägde rum den 4 februari i Pretoria och Bloemfontein.

Läs mer här


 

8 Februari 2011

Rättegången mot Pinar Selek

I morgon, onsdagen den 9 februari, inleds rättegången mot författaren och PEN-medlemmen Pinar Selek i Istanbul, Turkiet. Redan nu är uppemot 40 observatörer från olika MR-organisationer, advokatsamfund och politiska partier från Belgien, Frankrike, Sverige, Tyskland och Schweiz på väg till Istanbul för att närvara vid rättegången. Bland dem finns Christa Schuenke (Tyska PEN), Davig Signer (Tysk-schweiziska PEN), Tarik Günersel (Turkiska PEN) och Eugene Schoulgin (vice ordförande för Internationella PEN).

I ett uttalande säger Günter Grass, hedersordförande för Tyska PEN, följande om fallet:

”Det är en skandal att den unga turkiska sociologen och författaren Pinar Selek, som tappert har kämpat för minoriteters rättigheter i landet och sedan tolv år förföljts av rättsväsendet, nu ställs inför rätta. Men det är en ännu större skandal att hon redan har frikänts två gånger i samma mål. Och när Turkiets Högsta domstol nu har upphävt båda domarna tvingas hon återigen att försvara sig inför en brottmålsdomstol i Istanbul och riskerar den här gången att dömas till 36 år i isoleringscell.

Jag stöder alla i Turkiet och i resten av världen som menar att fallet mot Pinar Selek en gång för alla bör läggas ned. Jag litar på att det turkiska rättsväsendet kommer att ta sitt förnuft till fånga i den här frågan. På samma sätt hoppas jag att andra rättsprocesser, som också handlar om att inskränka yttrande- och pressfriheten men som inte uppmärksammas i media, också skall läggas ned med samma måttfullhet.”

 

18 Januari 2011

Bernspriset 2010

Om PEN och Bernspriset

18 Januari 2011


När svenska PEN i december valde att ta en ”timeout” i utdelningen av sitt Bernspris till en ”framstående Stockholmsskildrare” var det följden av en hetsig debatt inom och utom PEN-klubben. Flera medlemmar hotade att lämna PEN om priset delades ut som vanligt – och orsaken till det var att SAC (Syndikalisterna) anklagat Berns för att utnyttja ”papperslösa” som svart arbetskraft.

Grundfrågan, om ”papperslösa” använts som arbetskraft av Berns, har nu granskats av två ledamöter för PEN-styrelsen, Ola Larsmo och Lars Hjalmarson. Vi har haft hjälp av en särskild journalistgrupp inom PEN, bestående av Mustafa Can, Lars Ilshammar och Anna-Lena Lodenius, som haft tillgång till materialet och kontrollerat slutsatserna.

Såväl Berns nuvarande företagsledning som SAC har varit behjälpliga med att ställa dokument till vårt förfogande. Det har underlättat en saklig bedömning.

Vad vi har kommit fram till är följande:

De flesta svenskar är förmodligen tämligen okunniga om hur omfattande problemet med ”svart arbetskraft” eller ”papperslösa” egentligen är. Det handlar såväl om människor på flykt som fått avslag på sin asylansökan som om renodlade ”ekonomiska flyktingar” som inte har möjlighet att försörja sig och sin familj i hemlandet. En försiktig uppskattning är att det rör sig om mellan 15 000 och 20 000 personer som inte syns i de olika systemen och lever utanför samhällets så kallade skyddsnät.

Det är också ett faktum att PEN har asylsökande medlemmar som själva utnyttjats i sådan verksamhet.

Svenska PEN är inte och ska inte vara en facklig organisation, men då vi ständigt arbetar med asylsökande författare och journalister hamnar vi otvivelaktigt på kartan över de organisationer som har ett särskilt ansvar för att bete oss korrekt då det gäller bemötande av asylsökande och andra flyktingar. Allt annat skadar vår trovärdighet i grunden.

Arbetar det idag ”papperslösa” flyktingar på Berns eller ej?

Efter genomgången av materialet från såväl SAC som Berns kan vi konstatera att parterna idag faktiskt är överens på den punkten: det arbetar idag inga papperslösa flyktingar på Berns.

Hela konflikten går tillbaka på förhållanden som gällde under perioden 2004-2007. Berns menar att man genom att idag utnyttja en seriös städentreprenör tagit sitt arbetsgivaransvar. SAC menar att man inte kan släppa det som skedde under en annan entreprenör.

Svenska PEN kan som organisation inte ha synpunkter på anställningsförhållanden, löner, avgångsvederlag eller hur LAS tillämpas. Det vårt mandat ger oss ansvar för, och i viss mån skyldighet att utreda, är hur papperslösa och asylsökande behandlas. Slutsatsen måste bli att det idag inte finns några sådana anställda på Berns (med underentreprenörer) som faller inom ramen för vårt arbetsområde. Vad som återstår är en facklig och arbetsrättslig konflikt som gäller anställningsvillkoren för SAC-medlemmar tidigare anställda hos Berns och dess underentreprenörer – en fråga som faller inom arbetsrätten och utanför PENs verksamhetsfält.

Det finns alltså i nuet inga formella eller etiska hinder för PEN att fortsätta dela ut Bernspriset på plats i Berns lokaler.  Men det var, av ovan nämnda skäl, viktigt att gå grundligt tillväga och sätta sig i i frågan i detalj.  Nu går vi vidare till andra arbetsuppgifter.

Ola Larsmo

ordförande

13 Januari 2011

Nasrin Sotudeh blir hedersmedlem i Svenska PEN

Den iranska ournalisten Nasrin Sotoudeh, 47 år, dömdes den nionde januari till elva års fängelse och förbjöds att utöva sitt yrke.

PEN International anser att Nasrin Sotoudeh dömts enbart på grund av att hon utnyttjat sin yttrandefrihet, så som den slås fast i artikel 19 av FN:s Deklaration om de mänskliga rättigheterna.

PENs Fängslade författares kommitté fördömer den iranska statens handlande som ovärdigt.

Läs mer här

Svenska PENs styrelse har beslutat att välja Nasrin Sotudeh som hedersmedlem i Svenska PEN.

 

 

 

8 Januari 2011

Manifestation för presidentvalet i Belarus

Pressmeddelande från Svenska PEN

Presidentvalet i Belarus i julas följdes av demonstrationer och oroligheter. Den Belarusiska staten reagerade mot fredliga protester på ett sätt som vi känner igen från nittonhundratalets värsta diktaturer – massarresteringar av demonstranter, misshandel och fängslanden av oppositionella medborgare och journalister, razzior mot oberoende organisationer och tidningar. Allt detta sker femtio mil från Sveriges gräns.

Måndagen den 10 januari kommer en lång rad av Sveriges medborgarrätts- och pressfrihetsorganisationer att genomföra en gemensam manifestation mot det snabbt hårdnande förtrycket i dagens Belarus. Bakom den gemensamma manifestationen står bland andra Amnesty International, Reportrar utan Gränser, Svenska PEN, Publicistklubben och Sveriges Författarförbund.

- Att så många organisationer samverkar vid en enskild manifestation är någonting unikt och ett tecken på situationens allvar, säger Ola Larsmo, ordförande i Svenska PEN.

Manifestationen hålls utanför Belarus ambassad på Herserudsvägen 5, Lidingö, Stockholm och inleds kl 14.00 med tal av de representerade organisationerna.

Kontaktpersoner: Ola Larsmo, Svenska PEN, Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , 0708-268557

Urban Löfkvist, Reportrar utan gränser, Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den , 0702998693

29 December 2010

Protest mot domen mot Jafar Panahi och Mohammad Rasulof

Protest mot domen mot Jafar Panahi och Mohammad Rasulof

Regissörerna Jafar Panahi och Muhammad Rasoulof har dömts till sex års fängelse i Iran. De har också belagts med förbud att regissera, skriva eller producera film i 20 år och får inte ge intervjuer eller resa utomlands efter att straffet är avtjänat. Anledningen uppges vara deras kritik av den iranska regeringen.
Panahis debutfilm ”Den vita ballongen” vann debutpriset Camera d’or i Cannes. Andra filmer av Panahi är ”Cirkeln” (Guldlejonet i Venedig), ”Rött guld” och ”Kvinnor offside” (Silverbjörnen i Berlin). Alla filmer av Panahi har förbjudits i Iran.
Vi protesterar starkt mot de iranska myndigheternas vidriga behandling av Jafar Panahi och Muhammad Rasoulof och kräver att domen mot dem upphävs omedelbart och ovillkorligt. Vi uppmanar Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth att framföra sin protest till myndigheterna i Iran.
På hemmaplan uppmanar vi SVT och svenska biografer att visa Jafar Panahis filmer igen. Kampanjen med filmvisningen kan signalera till regimen i Iran att även om de hindrar honom från att göra film, så kan de aldrig hindra oss här från att uppskatta hans verk.

Svenska PEN

Oberoende Filmares Förbund

29 December 2010

KGB-räd mot Belarusiska PEN:s lokaler i Minsk

På kvällen den 28 bröt sig civilklädda KGB-tjänstemän in på kontoret hos Belarusiska PEN i centrala Minsk och genomförde en husrannsakan. Detta var bara det senaste tillslaget i myndigheternas trakasserier mot vad de uppfattar som oliktänkande och oppositionella. Sedan den 20 sitter förre PEN-ordförande Uladzimir Njakljajeu fängslad i KGB:s häkte – efter att först ha misshandlats på öppen gata och hämtats från sjukhuset där han vårdades för sina skallskador. Och på natten till den 29 genomfördes en husrannsakan hos Belarusiska PEN:s viceordförande.


Det ska understrykas att PEN inte har någon partipolitisk agenda. Belarusiska PEN är liksom sina systerorganisationer i 104 andra länder en organisation för försvar av yttrandefriheten och litterärt utbyte länder emellan. Men nu arresterar den belarusiska regimen hundratals representanter för alla de organisationer som inte är direkt styrda från regeringshåll. Det som sker i ett europeiskt land vars huvudstad ligger endast åttio mil från Stockholm leder tankarna till de mörkaste kapitlen i nittonhundratalets historia. Detta måste få kännbara politiska och ekonomiska konsekvenser.

Svenska PEN vill i likhet med andra PEN-center framföra en skarp protest mot behandlingen av vår systerorganisation i Belarus och påminner om att världens ögon just nu är riktade mot landet och regimens förehavanden. Ingenting som sker kommer att glömmas bort.

Svenska PEN:s styrelse

 

21 December 2010

Svenska PEN protesterar mot våldet i Minsk

Alltsedan det belarusiska presidentvalet utlystes har utgången varit given. Under hösten har vitryska myndigheter vidtagit olika åtgärder för att förhindra demonstrationer och politiska möten, i syfte att marginalisera den politiska oppositionen. Men när bepansrade specialfordon i förra veckan rullade in i huvudstaden stod det klart att även mer handfasta ingripanden var att vänta.

 

När tiotusentals demonstranter efter vallokalernas stängning i söndags kväll samlades i centrala Minsk möttes de brutalt av polis, militär och specialstyrkor. Oss veterligen arresterades och misshandlades minst 600 demonstranter, sju av de nio oppositionella presidentkandidaterna greps, medan poeten och före detta PEN-ordförande Uladzimir Njakljajeu gensköts av polis på väg till demonstrationerna och misshandlades medvetslös inför ögonen på sina anhängare. Enligt rapporter kidnappades Njakljajeu under natten till måndagen av civilklädda KGB-män från det sjukhus dit han hade förts för vård av de skallskador som han ådragit sig under den brutala misshandeln.

 

Under natten stormade specialstyrkor redaktionerna för människorättsorganisationerna Charter 97 och Viasna. Utrustningen slogs sönder, datorer konfiskerades, arresteringar genomfördes och hemsidornas uppdateringar stoppades eller släcktes helt. Ett flertal författare, skådespelare, dramatiker och oppositionella har frihetsberövats.

 

Aljeksandr Lukasjenkas regim har än en gång visat prov på sin hänsynslösa brutalitet, sin totala brist på respekt för mänskliga rättigheter och det fria ordet. Svenska PEN protesterar å det bestämdaste mot våldet och arresteringarna och kräver att samtliga omedelbart släpps på fri fot. Svenska PEN protesterar särskilt mot den fullständigt oacceptabla behandlingen av Uladzimir Njakljajeu och kräver att han genast friges och förs tillbaka till sjukhuset för vård.

 

Svenska PEN uppmanar den svenska regeringen och EU att skarpt fördöma de kränkningar av mänskliga rättigheter som just nu sker inför öppen ridå i ett europeiskt land och visa att den sortens handlande får konsekvenser, inte minst på det diplomatiska och det ekonomiska planet.

 

Svenska PEN:s styrelse

 

Protesten överlämnades den 21 december till ambassadör Andrei M. GRINKEVICH vid Belarusiska republikens ambassad i Stockholm.

 
4 December 2010

Bernspriset 2010

Svenska PEN har beslutat att inte arrangera någon prisceremoni på Berns salonger i samband med årets Bernspris på grund av att ett bemanningsföretag, som Berns salonger har anlitat, kan ha utnyttjat papperslösa arbetare på ett icke acceptabelt sätt. Svenska PEN vill samtidigt understryka att priset inte har något med Berns salonger att göra, bortsett från namnet. Priset tilldelas en förtjänstfull Stockholmsskildrare och instiftades 1963 av författaren och kritikern Johannes Edfeldt. Pengarna ligger i en separat stiftelse som kontrolleras av Svenska PEN.

30 Juni 2010

Upprop för Muharrem Erbey

To Prime minister Erdogan, Turkey:

Your Excellency,

 

We who have signed this letter wish to express our strong opposition to the detention without trial of the writer and lawyer Muharrem Erbey, who was arrested on December 26, 2009.

Erbey is a long-time member of PEN and has, as a lawyer, been recognised as a strong advocate for human rights. We find it very disturbing that the charges against Mr Erbey are founded on a very weak basis. We likewise find it disturbing, from an international point of view, that one of the main charges against Mr Erbey is that he, as an invited guest, has been giving speeches in several national parliaments, among them the Swedish Riksdag. This is being held against him as a criminal act.

To prosecute a writer and human rights lawyer for engaging in a free exchange of views and thoughts with European MPs is against the UN Declaration of Human Rights and against the idea of a democratic society in general.

We urge you to secure the immediate release of Mr Muharrem Erbey and to ensure that he is allowed to resume his work as a free writer and human rights lawyer.

 

Sincerely yours,

Ghayath Almadhoun, poet

Nasim Aghili, director

Faraj Bayrakdar, poet

Moa-Lisa Björk, translator

Mustafa Can, writer

Firat Ceweri, writer, member of the board of swedish PEN

Peter Curman, poet

Haideh Daragahi, litteraturvetare

Dilsa Demirbag-Sten, writer

Mehrdad Darvishpour, Ph D of sociology

Liljana Dufgran, writer

Kerstin Ekman, writer

Maria Ekman, translator

Oskar Ekström, project leader, Shahrazad

Torbjörn Elensky, writer

Peter Englund, writer, permanent secretary of the Swedish Academy

Kjell Espmark, writer, member of the Swedish Academy

Marco Espvall, writer

Ahmad Eskandari, writer

Carl Etzler, writer

Lars Grahn, publisher

Lars Gustafsson, writer

Azadeh Rojhan Gustafsson, politician

Lennart Hagerfors, writer

Hanna Hallgren, poet and critic

Lars Hjalmarson, publisher, member of the board of swedish PEN

Kristina Hultman, writer and journalist

sholeh Irani, writer

Dan Israel, publisher

Taher Jambarsang, journalist

P.C. Jersild, writer

Ann Jäderlund, poet

Lena Kallenberg, writer

Martin Kaunitz, publisher, member of the board of swedish PEN

Amineh Kakabaveh, swedish member of parliament

Ulla Keyling, writer

Agneta Klingspor, writer

Ulrika Knutson, journalist, president of Swedish Publicist club

Helga Krook, poet

Murat Kuseyri, journalist

Ola Larsmo, writer, president of swedish PEN

Torgny Lindgren, writer, member of the Swedish Academy

Sven Lindqvist, writer

Inga-Lina Lindqvist, writer

Björn Linnell, publisher

Mikael Löfgren, writer

Azar Mahloujian, writer, member of the board of swedish PEN

Bodil Malmsten, writer

Henning Mankell writer

Robab Moheb, poet

Peter Mosskin, writer
Suzanne Nessim, artist

Meta Ottosson, translator

Agneta Pleijel, writer

Mattias Pleijel, journalist

Faramarz Pooya, writer

Gun Qvarzell, editor

Annina Rabe, literary critic

Gail Ramsay, professor of arabic

Ingrid Rasch, producer

Sohrab Rahimi, poet, translator

Anisur Rahman, ICORN writer in residence

Mahshid Rasti, Human Right activist
Anneli Rogeman, editor, VI magazine

Arne Ruth, publicist

Linda Schenck, translator

Eugene Schoulgin, writer

Boel Schenlaer, poet

Hossein Sheiban, lecturer, Stockholm Universitet

Ardalan Shekarabi, lawyer and member of Parliament

Helena Sigander, writer

Göran Sonnevi, poet

Jan Henrik Swahn , writer

Anne Swärd, writer

Monica Tranströmer

Tomas Tranströmer, poet

Marita Ulvskog, Member of EU parliament

Zozan Uzun

Birgitta Wallin, editor

Ola Wallin, publisher, , member of the board of swedish PEN

Siv Wideberg, writer

Maj-Britt Wiggh, writer

Per Wirtén, writer and journalist

Per Wästberg, writer, member of Swedish Academy

Nasser Yousefi, director and journalist

Monica Zak, writer

Naser Zeraati, writer

Jannike Åhlund, project leader

15 Juni 2010

Gazadeklaration

Statement of the Writers for Peace Committee of International PEN Concerning the Tragic Events of May 31, 2010

 

The Writers for Peace Committee follows the Lugano Declaration in condemning individual terrorism as well as State terrorism; we declare that those who resort to violence, even for a good cause, „annul  the missions to which they are dedicated and lose all claims to legitimacy” (quoted from the Statement of the 50th Congress of  International PEN in Lugano, Switzerland, May 1987).

 

We declare that:

 

  1. Nothing justifies the violence and murders that the army of the     State of Israel have perpetrated against the people on the ships that brought humanitarian aid to Gaza.  The use of firearms was entirely out of proportion and unsuitable as a response to the resistance put up by the people on board.  We strongly condemn these murders and regret the deaths.

 

2.   We protest against the grave violation of the right to freedom of expression of the journalists on board.

 

3.  We demand that the government of the State of Israel agree that an international committee investigate and throw light on the events and establish responsibility.

 

  1. To prevent the recurrence of such events, we demand that the State of Israel and the Palestinian Authority accept the international monitoring of all ships so that the blockade can be lifted.

 

  1. We ask that the two States, that of Israel which is already in existence, and that of the people of Palestine which has yet to be established as soon as possible, recognise one another.  We believe that the only way to achieve the peaceful coexistence of the two States is through dialogue.

 

6.   It is the role of the international community through its institutions to make this political dialogue possible.  It must draw on the resources of the respective cultures, particularly the literary ones, of the two peoples whose writers are witnesses to peace and are committed to achieving it.

 

 

June 14, 2010

 

Dr. Edvard Kovač

President of the Writers for Peace Committee of International PEN

 

Eugene Schoulgin

Secretary General of International PEN

 

 

<< Start < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Slut >>