Pressmeddelanden
15 Maj 2017

Razzia mot Ragip Zarakolus förlag

Lördagen den 6 maj slog den turkiska polisen till mot förlaget Belge och beslagtog 2000 böcker i en ny attack mot yttrandefriheten i landet.

Förlaget Belge grundades 1977 av paret Ragip och Ayşe Nur Zarakolu och har gjort sig känt för sin högkvalitativa utgivning av böcker om politik, ekonomi, filosofi och mångfald och av litteratur om och av Turkiets minoriteter, såväl den kurdiska som den armeniska. Förlagets grundare har två gånger belönats med den internationella förläggarorganisationens Freedom to Publish Award och med en lång rad andra yttrandefrihetspriser. Ragip Zarakolu, som står under åtal i Turkiet och riskerar ett långt fängelsestraff, bor numera i Sverige.

Under den första veckan i maj greps Belges vice chef Mehmet Ali Varış och kvarhölls över natten innan han släpptes efter ett domstolsbeslut. Några dagar senare kom polisen tillbaka till förlaget, som var stängt eftersom det var lördag. Polisen ringde till Mehmet Ali Varış och krävde att han omedelbart skulle komma och öppna, annars skulle man bryta sig in. Orsaken uppgavs vara att åklagarmyndigheten hade fått ett tips att Belge distribuerade skrifter utgivna av en förbjuden revolutionär vänsterorganisation. På grundval av detta hade en domstol utfärdat en order om husrannsakan.

Polisen sökte igenom förlaget utan att hitta de böcker man sade sig leta efter. I stället beslagtog man 2000 böcker från förlagets arkiv med motiveringen att de inte var försedda med en elektronisk märkning som numera krävs på alla böcker. De konfiskerade böckerna var dock utgivna för mellan 20 och 30 år sedan, långt innan denna märkning infördes. Bland de böcker som beslagtogs fanns, förutom verk av turkiska och kurdiska författare, såväl Che Guevaras Brev som den italienske författaren Leonardo Sciascias maffiaroman Ugglor i solsken och fredspristagaren Rigoberta Menchus memoarer. Att polisen begränsade beslaget till 2000 böcker berodde på att man inte kunde få fram en lastbil för att transportera böckerna.

– Den verkliga orsaken till razzian, säger Ragip Zarakolu, är att Belge förra månaden gav ut en satirisk bok om president Erdoğan. Boken, av professor Baskin Oran, heter Recep Tayip Erdoğans oskrivna minnen och innehåller även karikatyrer. Men eftersom myndigheterna inte vill ”göra reklam” för boken skickar de ett meddelande på det här sättet. Det är Kafkaartat!

Svenska PEN kräver att de turkiska myndigheterna upphör med trakasserierna mot Belge och dess anställda och att de konfiskerade böckerna omedelbart återlämnas.

8 Maj 2017

Program 10 maj Kulturhuset Stadsteatern: Attacken mot Polens pressfrihet

Polen har under de senaste åren tagit ett stort steg bakåt när det kommer till yttrandefriheten i landet. Medieklimatet har hårdnat och utvecklingen har gått snabbt. I januari i år undertecknade Polens president en ny kritiserad medielag som innebär att regeringen både ska utse och även kunna sparka chefer på de statliga radio- och TV-företagen. Demokratiska institutioner monteras ner, mediernas roll undergrävs och självcensuren ökar. Det blir allt svårare att verka som en frispråkig journalist eller konstnär i Polen i dag.
Polen har tidigare varit det land i Östeuropa som gått före när det gäller att värna mediernas frihet. Vad är det som har hänt och vart är landet på väg? Svenska PEN och Kulturhuset Stadsteatern bjuder in till ett samtal om utvecklingen i Polen.
Tid: Onsdag den 10 maj kl. 17.30-18.30
Plats: Foajé 3, våning 3, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm
Medverkande:
Seweryn Blumsztajn, polsk journalist, dissident och ytrandefrihetskämpe
Eva Kopito, journalist
Maciej Zaremba, journalist och författare
PROGRAM / 10 MAJ / 17:30 / KULTURHUSET STADSTEATERN

Polen har tidigare varit det land i Östeuropa som gått före när det gäller att värna mediernas frihet. Vad är det som har hänt och vart är landet på väg? Svenska PEN och Kulturhuset Stadsteatern bjuder in till ett samtal om utvecklingen i Polen.

Polen har under de senaste åren tagit ett stort steg bakåt när det kommer till yttrandefriheten i landet. Medieklimatet har hårdnat och utvecklingen har gått snabbt. I januari i år undertecknade Polens president en ny kritiserad medielag som innebär att regeringen både ska utse och även kunna sparka chefer på de statliga radio- och TV-företagen. Demokratiska institutioner monteras ner, mediernas roll undergrävs och självcensuren ökar. Det blir allt svårare att verka som en frispråkig journalist eller konstnär i Polen i dag.

Tid: Onsdag den 10 maj kl. 17.30-18.30
Plats: Foajé 3, våning 3, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm

Medverkande:
Seweryn Blumsztajn, polsk journalist, dissident och ytrandefrihetskämpe
Eva Kopito, journalist
Maciej Zaremba, journalist och författare
8 Maj 2017

Bigeldy Gabdullin, ordförande i PEN Kazakstan, dömd för utpressning

Författaren, journalisten och ordföranden i PEN Kazakstan Bigeldy Gabdullin dömdes den 24 januari av en domstol i Astana för att ha utnyttjat sin ställning inom media för utpressning mot statstjänstemän. Som chefredaktör för tidningen Central Asia Monitor och onlineportalen Radiotochka.kz skulle Gabdullin enligt åtalet ha ”startat en informationsattack” mot höga statstjänstemän genom att publicera kritiska artiklar som skadade deras anseende. I utbyte mot att angreppen skulle upphöra tvingades statstjänstemännen utöva påtryckningar för att Gabdullins medieföretag skulle få regeringskontrakt. Om detta lyckades skulle de media som Gabdullin kontrollerade i fortsättningen endast publicera ”positiv information” om tjänstemännen.

Under rättegången den 24 januari erkände Bigeldy Gabdullin sig skyldig till utpressning och accepterade att betala en ekonomisk ersättning på 22,6 miljoner tenge (motsvarande drygt en halv miljon svenska kronor). Han dömdes till fem års skyddstillsyn ”utan konfiskation av egendom” samt till att förlora rätten att inneha ”offentliga uppdrag och uppdrag i kommersiella företag med ansvar för materiella tillgångar” under en period av tio år, vilket bland annat innebär att han inte kan fortsätta arbeta som chefredaktör. Gabdullin frigavs direkt efter rättegången.

Den 10 februari publicerade Bigeldy Gabdullin ett öppet brev i Central Asia Monitor där han skriver:

”Det var mitt eget val att erkänna. Jag utsattes inte för något tvång eller övertalning från myndigheterna eller mina advokater. Jag valde friheten: min familj, barn, släktingar, vänner och mitt arbete. Jag föredrog friheten framför 7–15 år i fängelse och konfiskation av min egendom. Chefen för Kazakstans Anti-korruptionsmyndighet lovade att jag helt skulle frias från juridiskt ansvar under strafflagens artikel 65. Detta skedde emellertid inte och jag dömdes till 5 års skyddstillsyn.”

När det gäller den ekonomiska kompensationen betonar Gabdullin i brevet att det inte handlar om ett skadestånd till staten, utan att han enbart gått med på att återbetala de pengar som hans medieföretag fått för de statliga uppdrag som enligt domen är ett resultat av utpressningen.

PEN International har vid flera tillfällen uttryckt sin oro för situationen i fråga om yttrandefriheten i Kazakstan, där flera andra journalister och bloggare befinner sig i fängelse eller i husarrest. Internationella och inhemska organisationer har påtalat förekomsten av tortyr i landets häkten. Europaparlamentet antog i mars 2016 en resolution om yttrandefriheten i Kazakstan, och i augusti samma år kritiserade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter landet för ”omfattande tillämpning av straffrättsliga bestämmelser på individer som utövar sin rätt till yttrandefrihet” och även för användning av tortyr och för rättsväsendets bristande självständighet.

 

Svenska PEN instämmer i denna kritik och uppmanar myndigheterna i Kazakstan att fullfölja sina skyldigheter att skydda yttrandefriheten i landet.

 

3 Maj 2017

Nytt nummer av Dissidentbloggen sätter Kambodja i fokus


I Kambodja hårdnar regimens behandling av oppositionella och människorättsaktivister allt mer. Reportrar utan gränser placerar i sitt nyligen uppdaterade pressfrihetsindex Kambodja på plats 132 (av 180 länder) och uppmärksammar särskilt hur alla betydande medier helt kontrolleras av staten och hur journalistiska försök att granska korruption och miljöfarlig industri (som exploatering av skog) slås ned. Här, liksom i stora delar av världen utan fri press, spelar bloggar och Facebook en allt större roll.

 

Ola Larsmo skriver i sin ledare:

"Kambodja är ett ungt land där majoriteten är under trettio år gammal – en demografi som till viss del är en följd av sjuttiotalets folkmord. Det är också i hög grad de som i brist på en fri press vänder sig till digitala och sociala medier. Uppbyggnaden av en litterär offentlighet pågår – och fick börja om från i princip ingenting under 1980- och 90-talet. Flera av texterna i detta nummer av Dissidentbloggen handlar just om hur viktig en fungerande litterär institution är för demokratin. Det handlar inte bara om möjligheten att tänka och skriva fritt, utan även om att nå ut, och då kommer sådant som distribution, tekniska lösningar och läskunnighet in i bilden. Vad behövs för att meningsfull yttrande- och tryckfrihet ska kunna ta form?"

 

Ett urval artiklar:


Jens Rosbäck | Kampen för yttrandefrihet hittar nya vägar

I Kambodja är regimens kontroll över traditionella medier nästan total. Istället har fria radiokanaler och sociala medier blivit allt viktigare arenor för fri opinionsbildning. Jens Rosbäck, som under lång tid arbetat med demokratifrågor i Kambodja, skriver om tillståndet för den kambodjanska yttrandefriheten inför de förestående valen.

 

Alexandra Kent | Livets träd

I Kambodja lever landets infödda befolkning sedan länge nära de tropiska regnskogar som är av betydelse för hela mänskligheten men ändå avverkas i snabb takt. Regeringens ansats att stärka de infödda folkens rättigheter genom kollektivt jordägande har visat sig vara en både krånglig och godtycklig process, skriver Alexandra Kent, docent i socialantropologi.

 

David Chandler | Land skall med sång byggas

Även om nationalsångernas storhetstid är över kan de berätta mycket om ett lands historia. David Chandler, författare och professor emeritus vid Monash University, låter Kambodjas nationalsånger teckna en bild av landets blodiga och turbulenta 1900-tal.

 

Läs hela numret här.

_________________________________________

 

Dissidentbloggen är en digital tidskrift som ges ut av Svenska PEN. Vi lyfter fram de förbjudna texterna – de som inte kan skrivas och publiceras i författarnas egna hemländer – och ger dem en svensk och en internationell publik. Vi har i dag läsare i över 80 länder. Dissidentbloggen publiceras sedan 2011 med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse, SIDA och Statens Kulturråd.

 

Detta är Therese Bohmans sista nummer som redaktör för Dissidentbloggen.

 

Presskontakt:

Ola Larsmo, chefredaktör och ansvarig utgivare

Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

0708-268557

Ola Larsmo
Ordförande
Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den
0708-268557

 

Illustration Kajsa Nilsson

2 Maj 2017

Vi välkomnar Hanna Nordell som ny redaktör för Dissidentbloggen

 

Hanna Nordell tillträder som ny redaktör för Dissidentbloggen och producent på Svenska PEN. Hon tillträder tjänsten idag den 2 maj och kommer att arbeta halvtid på kansliet.

Hanna Nordell kommer närmast från Gävle Konstcentrum där hon var intendent för den publika verksamheten samt ansvarade för etablering och koordinering av Gävles fristadsprogram inom ICORN-nätverket.

Therese Bohman som varit Dissidentbloggens redaktör samt kanslist, kliver av sin tjänst för att helt ägna sig åt sitt författarskap. Vi önskar henne all lycka med sitt fortsatta arbete.

31 Mars 2017

Tucholskypristagaren Muharrem Erbey dömd till fängelsestraff i Turkiet

Den kurdiske författaren, advokaten och människorättsaktivisten Muharrem Erbey, som 2014 tilldelades Svenska PEN:s Tucholskypris, dömdes 28 mars till sex år och tre månader i fängelse vid den avslutande sessionen i en massrättegång som pågått sedan 2009.
29 Mars 2017

Poeten och Tucholskypristagaren Uladzimir Njakljajeu frigiven – men på sjukhus


Det har kommit till Svenska PEN:s kännedom att poeten och Tucholskypristagaren Uladzimir Njakljajeu, som greps av myndigheterna i samband med protestaktionerna i Minsk i veckan, nu är försatt på fri fot i Belarus.

22 Mars 2017

Svenska PEN stödjer hotade bibliotekarier

Svenska PEN vill uttala sitt stöd för de bibliotekarier som den senaste tiden utsatts för hot och hat för att de inte anser att tidningen Nya Tider hör hemma på svenska folkbibliotek. Det är ett yrkesmässigt ställningstagande som är öppet för diskussion. För detta ska man inte hotas till livet.

22 Mars 2017

Välkommen till ett samtal om hatspråket, demokratin och litteraturen

I dag finns hatspråkskulturen överallt. För vissa, en svagt tickande, eventuell bomb i någon annans filterbubbla. För andra, systematiska och återkommande hatkampanjer med hot och trakasserier så fort du visar dig offentligt eller rör dig inom vissa teman. För några, en möjlighet till ökat inflytande. För de flesta, en långsam förskjutning av språket.

8 Mars 2017

Allvarligt läge för mediefriheten och de mänskliga rättigheterna i Turkiet

Med anledning av det kritiska läget i Turkiet besökte en delegation med representanter från sex internationella yttrandefrihetsorganisationer landet 27 februari-2 mars. Delegationen gör här ett gemensamt uttalande för att uttrycka sin djupa oro för mediefriheten och de mänskliga rättigheterna i Turkiet, samt över att demokratin i landet är hotad.

28 Februari 2017

MÖT DEN DÖDSHOTADE BLOGGAREN MISHU DHAR PÅ KULTURHUSET I STOCKHOLM

Mishu Dhar kom till Sverige på ett studentvisum 2015, men motivet bakom resan var hans rädsla för att bli dödad efter att i sin blogg ha kritiserat islam och försvarat kvinnors och etniska och religiösa minoriteters rättigheter. Under flera år hade han fått ta emot hot i form av telefonsamtal, sms och mejl, och sommaren 2014 överfölls han och misshandlades av okända män. Ett par veckor senare inledde islamistiska grupper i Bangladesh en serie mord på bloggare, förläggare, redaktörer och akademiker med sekulära åsikter. Nu vill Migrationsverket skicka tillbaka honom till Bangladesh.

I en skrivelse från regeringen som publicerades nyligen nämns morden på sekulära bloggare i Bangladesh som ett exempel på religiöst motiverade kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Ändå vill Migrationsverket skicka tillbaka Mishu Dhar, och i förlängningen andra bloggare, till det land där han löper stor risk att utsättas för just detta. Är det förenligt med Sveriges humanitära åtaganden?

 

Tid: Torsdag den 9 mars kl. 17.30-18.30

Plats: Foajé 3, våning 3, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm

 

Medverkande:

 

Kerstin Brunnberg, journalist

Mishu Dhar, bangladeshisk bloggare

Christer Sturmark, ordförande i förbundet Humanisterna

Annika Thor, ordförande Fängslade Författares kommitté

Björn Wiman, kulturchef Dagens Nyheter

Samtalsledare: Ola Larsmo, ordförande Svenska PEN

 

Hjärtligt välkomna!

Svenska PEN

24 Februari 2017

PEN International om hoten mot Mishu Dhar

"Mishu Dhar har mycket goda skäl att frukta att han skulle mötas av hot och våld eller till och med mördas om han återvände till Bangladesh. Det är högst osannolikt att han trots de uppenbara mordhot han utsätts för skulle få något skydd av polisen."
23 Februari 2017

Hotade bloggaren Mishu Dhar skickas tillbaka

Den bangladeshiske bloggaren Mishu Dhar hotades till livet i sitt hemland. Nu vill Migrationsverket skicka tillbaka honom till Bangladesh. Svenska PEN och Förbundet Humanisterna anser att beslutet strider mot Sveriges åtagande att skydda yttrandefriheten.
10 Februari 2017

Stefan Löfven bör kräva att Narges Mohammadi friges


Inför statsminister Stefan Löfvens resa till Iran den 11-12 februari 2017, vill vi i Svenska PEN framföra vår allvarliga oro över utvecklingen i Iran. Under decennier har grundläggande mänskliga rättigheter utsatts för grova kränkningar och den redan kraftigt begränsade yttrandefriheten är ständigt föremål för nya attacker.

21 December 2016

Svenska PEN anställer generalsekreterare och kanslist

I samband med att Svenska PEN inleder arbetet med Det svenska projektet anställs Anna Livion Ingvarsson som generalsekreterare/Executive Director samt Stefan Lindberg som kanslist.
<< Start < Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa > Slut >>