Oktober 2016
13 Oktober 2016

Free Gui Minhai - Nytt nätverk till stöd för Gui Minhai

Den 17 oktober 2016 har den svenska förläggaren Gui Minhai varit frihetsberövad i ett år. Nu får hans dotter Angela Gui stöd  av ett nätverk med svenska och internationella organisationer.
Publicerad i Pressmeddelanden