Mars 2017
31 Mars 2017

Tucholskypristagaren Muharrem Erbey dömd till fängelsestraff i Turkiet

Den kurdiske författaren, advokaten och människorättsaktivisten Muharrem Erbey, som 2014 tilldelades Svenska PEN:s Tucholskypris, dömdes 28 mars till sex år och tre månader i fängelse vid den avslutande sessionen i en massrättegång som pågått sedan 2009.
Publicerad i Pressmeddelanden
29 Mars 2017

Poeten och Tucholskypristagaren Uladzimir Njakljajeu frigiven – men på sjukhus


Det har kommit till Svenska PEN:s kännedom att poeten och Tucholskypristagaren Uladzimir Njakljajeu, som greps av myndigheterna i samband med protestaktionerna i Minsk i veckan, nu är försatt på fri fot i Belarus.

Publicerad i Pressmeddelanden
22 Mars 2017

Svenska PEN stödjer hotade bibliotekarier

Svenska PEN vill uttala sitt stöd för de bibliotekarier som den senaste tiden utsatts för hot och hat för att de inte anser att tidningen Nya Tider hör hemma på svenska folkbibliotek. Det är ett yrkesmässigt ställningstagande som är öppet för diskussion. För detta ska man inte hotas till livet.

Publicerad i Pressmeddelanden
22 Mars 2017

Välkommen till ett samtal om hatspråket, demokratin och litteraturen

I dag finns hatspråkskulturen överallt. För vissa, en svagt tickande, eventuell bomb i någon annans filterbubbla. För andra, systematiska och återkommande hatkampanjer med hot och trakasserier så fort du visar dig offentligt eller rör dig inom vissa teman. För några, en möjlighet till ökat inflytande. För de flesta, en långsam förskjutning av språket.

Publicerad i Pressmeddelanden
8 Mars 2017

Allvarligt läge för mediefriheten och de mänskliga rättigheterna i Turkiet

Med anledning av det kritiska läget i Turkiet besökte en delegation med representanter från sex internationella yttrandefrihetsorganisationer landet 27 februari-2 mars. Delegationen gör här ett gemensamt uttalande för att uttrycka sin djupa oro för mediefriheten och de mänskliga rättigheterna i Turkiet, samt över att demokratin i landet är hotad.

Publicerad i Pressmeddelanden