Kunskapsresurs

 

FÖRELÄSNINGAR

Svenska PEN arbetar internationellt för att skydda och stödja förföljda och hotade författare. Rätten att fritt få uttrycka sina åsikter måste alltid försvaras och så länge yttrandefriheten är satt på undantag eller hotad någonstans i världen fortsätter vi vårt arbete. Vår långa erfarenhet av frågor som har blivit akut aktuella i vår samtid gör oss till ofta efterfrågade föreläsare och vi kommer gärna även till er.

Vill du boka en föreläsning i din förening, arbetsplats eller på ditt bibliotek? Skicka ett mail till anna.livion.ingvarsson@svenskapen.se.

 

lärarutbildningar – HOTADE ORD

Yttrandefriheten är tätt sammanlänkad med demokratin, kanske själva dess förutsättning, och måste ständigt diskuteras och försvaras. Men yttrandefrihet innebär inte bara rättigheter, utan också skyldigheter. I ett samhälle med ett gemensamt språk blir det än viktigare att diskutera hur det språket används. Vad är till exempel skillnaden mellan att fritt uttrycka sin åsikt och att hata eller hota någon? Och hur ska vi fortsätta kunna föra ett fritt, demokratiskt och värdigt samtal med varandra när de finns krafter som säger sig plädera för yttrandefrihet, men i själva verket har ett hatiskt och kränkande uppsåt? Det här är någonting som ingår i alla elevers (och vuxnas) vardag och de flesta av oss har tankar och erfarenheter av bra och dåliga sätt att tala med varandra. Får man säga vad som helst till vem som helst? Och bör man det, måste man?

STUDIEDAG – VAD FÅR MAN? 

Svenska PEN kommer gärna till er skola och föreläser eller anordnar workshops om yttrandefrihet och hatspråk. Lärarlaget får under en hel- eller halvdag träffa och lyssna till aktuella författare, journalister och jurister som talar om hatspråk, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Frågor vi tar upp:

  • Hur ska vi kunna föra ett fritt, demokratiskt och värdigt samtal med varandra när det finns krafter som säger sig plädera för yttrandefrihet, men i själva verket har en hatisk och kränkande agenda på programmet?

  • Vilka tjänar på att sprida lögner om etniska grupper, människor med annan sexuell läggning än de själva eller utsatta och marginaliserade människor?

  • Finns det gränser för yttrandefriheten?

  • Och vad händer om välmenande grupper ropar på inskränkt yttrandefrihet för att vissa utnyttjar den för att förstöra den.

I lärarmaterialet som vi erbjuder ingår en text av Ola Larsmo, "Vad är hatspråk?", och en juridisk genomgång av vår samarbetspartner Civil Rights Defenders "Var går gränsen mellan hatspråk och yttrandefrihet?". 

Möjlighet finns också att förlänga projektet till en elevaktiv del. I samarbete med den erfarna radiojournalisten Ylva Mårthens besöker vi skolor runt om i landet, där Ylva träffar fem-sex av skolans elever för ett samtal på scen. Tillsammans diskuterar de yttrandefrihet (och ansvar), nätkultur och vad en begränsad yttrandefrihet skulle kunna innebära. 

Vill du boka en studiedag eller en workhop?

Skicka ett mail till anna.livion.ingvarsson@svenskapen.se.

Hotade ord finansieras av Svenska Postkodlotteriet.