8 mars!

Datum: Torsdag 8 mars 2018
Tid: 19:35 - 21:00
Plats: Kulturhuset Stadsteatern, Sergels torg, 103 27 Stockholm (hörsalen)

Välkomna till Kulturhuset i Stockholm på torsdag 8 mars! Inför valet i Ungern 8 april uppmärksammar Svenska PEN:s tidskrift Dissidentbloggen den hotade yttrandefriheten i Ungern. Hur påverkas kvinnors rättigheter av den familjekonservativa politiken under regeringen Orbán?

 

Vad hände med #Metoo i Ungern? Vilken röst har kvinnliga författare i det allt mer polariserade kulturklimatet? Medverkar i samtalet gör de ungerska författarna Kristina Tóth, introducerad på svenska 2015 med collageromanen Pixel, och Orsolya Karafiáth, som medverkar i senaste numret av Dissidentbloggen.

 

Moderator Cecilia Hansson

Klicka gärna på Facebookeventet för mer information.

 

Här nedan publiceras även PEN Internationals nyligen antagna kvinnomanifest!

 

Sprid det gärna.

 

................

 

Internationella PEN:s kvinnomanifest

 

Den första och grundläggande satsen i PEN:s charter lyder: ”Litteraturen känner inga gränser”. Historiskt har man tolkat dessa gränser som dem mellan länder och befolkningar. För många kvinnor i världen, och för så gott som samtliga kvinnor intill alldeles nyligen, utgjordes den första, sista och möjligen den hårdaste gränsen av dörren i huset där hon bodde: hennes föräldrars eller hennes mans hem. Förutsättningen för kvinnors rätt att tala, läsa och skriva fritt är att kunna röra sig fysiskt, socialt och i tanken. Det finns få samhällssystem som inte ser med misstro eller fientlighet på en kvinna som går ensam.

 

PEN menar att våld mot kvinnor, i dess många och olikartade former, både inom hemmets väggar och i offentligheten, skapar farliga former av censur. Över hela världen fortsätter man att värdera kultur, religion och tradition högre än mänskliga rättigheter, och använda dessa kategorier som argument för att understödja eller försvara illdåd mot kvinnor och flickor.

 

PEN likställer handlingen att tysta en person med att förneka dennas existens. Det är något som liknar död. Så länge kvinnors kreativitet och kunskap inte får uttryckas fritt kommer mänskligheten att fortsätta lida av brist och torftighet.

 

PEN STÖDJER FÖLJANDE INTERNATIONELLT ERKÄNDA PRINCIPER:

 

1.

ICKE-VÅLD: Kräv ett slut på våldet mot kvinnor och flickor i alla dess former; inklusive dess rättsliga, fysiska, sexuella, psykologiska, verbala och digitala uttryck. Främja en miljö i vilken kvinnor och flickor fritt får uttrycka sig, säkerställ att allt könsrelaterat våld utreds grundligt och får straffrättsliga påföljder samt att offren får kompensation för sitt lidande.

 

2.

SÄKERHET: Skydda kvinnliga författare och journalister och motverka straffrihet för våldshandlingar och trakasserier riktade mot kvinnliga författare och journalister i världen och på nätet.

 

3.

UTBILDNING: Eliminera könsskillnader på alla nivåer i utbildningssystemet genom att främja alla kvinnors och flickors oinskränkta tillgång till utbildning av hög kvalitet, samt genom att säkerställa att kvinnor fullt ut kan nyttja sin rätt att läsa och skriva.

 

4.

JÄMLIKHET: Säkerställa att kvinnor behandlas lika inför lagen; fördöm diskriminering mot kvinnor i alla dess former och arbeta systematiskt för att motverka diskriminering; säkerställ fullständig jämlikhet mellan alla människor genom att stödja kvinnliga författares utveckling och arbete.

 

5

TILLGÅNG: Säkerställ att kvinnor får samtliga medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, som en förutsättning för kvinnors fullständiga och fria deltagande och erkännande inom media och på det litterära fältet. Utöver detta, säkerställ kvinnors och flickors lika tillgång till alla medieformer som ett sätt att utöva sin yttrandefrihet.

 

6.

JÄMSTÄLLDHET: Arbeta för att skrivande kvinnor ska ha jämställda ekonomiska villkor; och säkerställ att kvinnliga författare och journalister anställs och avlönas på samma villkor som män, utan diskriminering.

 

8 mars 2018

 

Översättning från engelska: Nina Eidem