Invigning av Det fria ordets hus

Datum: Onsdag 4 juni 2014
Tid: 14:00
Plats: Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, 352 33 Växjö

Svenska PEN, Sveriges Författarförbund och Växjö kommun förenas i engagemanget för fristadsförfattarna och det fria ordet. Den 4 juni invigs Det fria ordets hus i Växjö.

Samarbetet mellan Svenska PEN, Sveriges Författarförbund och Växjö kommun syftar till att lyfta fram litteraturens roll i ett demokratiskt samhälle, samt att öka utbytet mellan yrkesverksamma författare, översättare och fristadsförfattare.

Det gemensamma projektet kommer att manifesteras på invigningen av Det fria ordets hus den 4 juni i Växjö. ”Samarbetet med Det fria ordets hus i Växjö kan förhoppningsvis få flera positiva effekter, inte minst främjar det fristadsförfattarnas möjligheter att blir mer delaktiga i kulturlivet och offentligheten. Kronoberg är pilotområde för en planerad mentorsverksamhet där Författarförbundets medlemmar erbjuder fristadsförfattarna stöd, både som kollegor och på ett vardagligt och personligt plan”, säger Astrid Trotzig, vice ordförande Sveriges Författarförbund.

Ola Larsmo, ordförande i Svenska PEN förklarar samarbetet: ”Under litteraturhistoriens gång har det stått klart att den verkligt betydande litteraturen ofta utmanar makthavare. Ovidius förvisades till Svarta havet. Dante fick söka skydd i exilens Ravenna. Av nobelpristagarna i litteratur har mellan en tredjedel och hälften tvingats i exil, fängslats, censurerats eller hotats. Det beror inte på att författare är bättre eller klokare än andra – men de sätter ord på vad de många tänker, ord som sedan används för att förändra. En kommun är en demokratisk organisation, satt att få demokratin att fungera i praktiken. Det betyder också att ge så många som möjligt tillgång till de ord som öppnar världen. Satsningen på en plats, ett hus för litteraturen och yttrandefriheten, blir både en symbolisk och mycket konkret manifestation av litteraturens roll i samhället, som PEN helhjärtat står bakom.”

Om Det fria ordets hus
Det fria ordets hus är en pedagogisk och publik verksamhet där det litterära arvet, yttrandefrihet och de fria uttrycken värnas. Denna kulturella mötesplats ska främja dialog, skrivande och debatt, samt knyta samman dagens frågor om yttrandefrihet med verksamheter i Växjö kommun. ”Med Det fria ordets hus förenar vi det småländska litterära arvet och yttrandefrihetskampen i dag, för alla medborgares rätt att göra sin röst hörd – i Småland och i världen”, säger Erica Månsson, kultur- och fritidschef.

 

Illustration: Kajsa Nilsson