Svenska PEN ger ut Raif Badawis bok och ordnar en manifestation utanför Saudiarabiens ambassad

Datum: Fredag 13 november 2015
Tid: 12:00
Plats: Utanför Saudiarabiens ambassad

I samband med Fängslade författares dag den 15 november, ger Svenska PEN ut den saudiarabiska bloggaren Raif Badawis bok, 1000 piskrapp. På fredag den 13 november samlas även Svenska PENs styrelse utanför Saudiarabiens ambassad för att hålla en stilla manifestation för Badawi. 

 

”Jag hade föresatt mig att göra en ny tolkning av liberalismen för Saudiarabien och därigenom göra min del för att bidra till upplysning i mitt samhälle. Jag har försökt riva okunskapens murar, bryta prästerskapets helighet, och att i Saudiarabien sprida lite pluralism och respekt för värden som uttrycksfrihet, kvinnors, minoriteters och medellösas rättigheter. Det var mitt liv innan jag 2012 blev häktad.” 

 

Så inleder Raif Badawi sitt förord från fängelset. Boken 1000 piskrapp innehåller den saudiarabiske bloggarens egna texter – texter som han skrev innan han dömdes till 1000 piskrapp och tio års fängelse. 

 

I det svenska förordet skriver Sara Danius, ständig sekreterare Svenska Akademien och Ola Larsmo, ordförande Svenska PEN:

 

”Det är lätt att hålla med honom. Det är också lätt att förstå den glädje som slår upp inom honom då han på fängelsetoaletten, av alla ställen, hittar klotter av någon som delar hans förhoppningar om ett öppet och sekulärt samhälle. Det är röster som hans som alltid, överallt, skapat möjligheten för människor att leva och växa i olikhet och mångfald.” 

 

Fredag den 13 november kl. 12.00 håller Svenska PENs styrelse en stilla manifestation för Badawi utanför den Saudiarabiska ambassaden i Stockholm (se bifogad karta för exakt adress). 

 

 

För mer information kontakta:

Elnaz Baghlanian, 0702-72 57 33, elnaz.baghlanian@svenskapen.se