Hur skyddar vi demokratin?

Datum: 8 maj 2018

Tid: 17.30

Plats: Foajé 3, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm

Fri entré

”Det kom ett samtal från Hédi Fried. Vi måste göra något för att skydda demokratin, sa hon, och när Hédi kallar är det svårt att säga nej.” 

Så inleder redaktörerna till den nya boken Handbok för demokrater sitt förord. Antologin sammanför en rad olika röster – författare, politiker, jurister, journalister, akademiker – som alla är bekymrade för demokratin. Hoten kommer från flera håll: från partiernas sjunkande medlemstal, en växande nationalism och högerpopulism, ett offentligt samtal i snabb förändring, en snabb och svåröverskådlig teknikutveckling som lämnar både politiker och medborgare i bakvattnet. 

Svenska PEN bjuder in till ett samtal mellan Ola Larsmo, Hédi Fried och Göran Greider om demokratin som idé och knölig verklighet med utgångspunkt i deras bidrag i Handbok för demokrater. Vi har bett de medverkande svara på två frågor: 

Vilken är den största utmaningen för demokratin idag?
Vilka förslag har du på hur vi löser den? 

Att demokratin inte mår särskilt bra är en utgångspunkt för projektet. Diagnosen är ställd – nu handlar det istället om att tänka nytt och presentera konkreta förslag på hur vi kan handla. 

Ann Hallström läser egna dikter i anslutning till samtalet.

 

Medverkande

Ann Hallström är poet. Hennes senaste diktsamling Bror mor dotter rekviem utkom 2012. 2013 erhöll hon Sveriges Radios lyrikpris för sitt författarskap

Ola Larsmo är författare, skribent, och tidigare ordförande för Svenska PEN. 

Hédi Fried är författare och psykolog. Hon har arbetat med överlevande och deras barn i det av henne 1984 skapade och ledda psykosociala dagcentret Café 84. 

Göran Greider är författare och skribent, och chefredaktör för Dala-Demokraten. 

Om Handbok för demokrater. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?

Red. Ola Larsmo, Sverker Sörlin, Elisabeth Åsbrink
En ny antologi med handfasta råd från en rad skribenter om vad du som enskild medborgare kan göra. Boken finns att köpa i handeln men kommer också att användas som underlag för samtal och handlingsplaner hos tio av landets största studieförbund och vid landets mer än 150 folkhögskolor. Redaktörer och medverkande har bidragit utan att få ersättning. Natur & Kultur bidrar med utgivning, tryck och distribution. Ett eventuellt överskott går till Svenska PEN som arbetar för yttrandefrihet och mot rasism. Mer om boken här.

Kvällen arrangeras av Svenska PEN i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern