Svensk språkstrid – ett samtal om ordens betydelse

Plats: Foajé 3, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm
Tid: Torsdag 11 oktober kl. 17.00–18.30

Fri entré. 

20181011.jpg

Det politiska språket är i förändring. Centrala begrepp som yttrandefrihet och medborgarskap laddas med nya betydelser under trycket från olika ideologiska utgångspunkter. När orden får nya innebörder förändras vårt sätt att betrakta samhället. I skuggan av terrorismen har till exempel säkerhet i vissa sammanhang blivit liktydigt med övervakning. I slutändan motiveras alla övergrepp med ord som omsorgsfullt laddats med underförstådda meningar. Går det att vända den här utvecklingen och i stället vidga de politiska begreppen i en mer öppen riktning?

Välkomna till ett samtal om hur vi ska förstå det som händer med orden.

Medverkande:  

Thomas Olsson, advokat
Balsam Karam, författare
Kristina Lindquist, kritiker och kulturjournalist

Samtalsledare: Per Wirtén

Under kvällen läser den palestinska poeten och fristadsförfattaren Sahar Mousa egna texter på arabiska. Robert Fux läser dem på svenska.

Ett samarbete mellan Svenska PEN och Kulturhuset Stadsteatern.