Ett folk, ett språk, en nation – eller rädslan för mångspråkigheten

23okt.jpg

Tid: Onsdag 23 oktober, kl. 17.30
Plats: Bonniers konsthall, Torsgatan 19, Stockholm

Svenska PEN bjuder in till ett samtal om rätten till sitt språk och om språk som identitet.

I Sölvesborg vill politiker att biblioteken ska sluta köpa in böcker på andra språk än svenska, i Stockholm står Internationella biblioteket inför nedläggning och i debatten om hemspråk i skolan höjs röster för att lägga ned undervisningen.

Allt fler verkar känna att den svenska identiteten är hotat av att andra språk än det svenska tar plats i samhället. Men varför? Vilken betydelse har språket för byggande av gemenskap i dagens svenska samhälle?

Ett samtal om minoriteters och majoritetens språk med författarna Judith KirosAnnica Wennström och Göran Rosenberg samt bibliotekarien Tal Lewinsky på Mångkulturellt centrum.

Samtalsledare: Daniel Gustafsson, författare och ledamot i Svenska PEN

Fri entré
Konsthallens bar är öppen före och efter seminariet 

Varmt välkomna!  

Arrangörer: Svenska PEN och Bonniers konsthall