Delta i stödmanifestation – fyra år sedan Gui Minhai frihetsberövades

GM.jpg

På torsdag, den 17 oktober, har det gått fyra år sedan den svenske bokförläggaren Gui Minhai frihetsberövades. Med anledning av detta anordnas en stödmanifestation utanför Kinas ambassad i Stockholm.  Visa gärna ditt stöd för Gui Minhai och delta i manifestationen! 

Tid: Torsdag den 17 oktober kl. 12.00–13.00
Plats: Utanför Kinas ambassad, Lidovägen 8, Stockholm

Den 17 oktober 2015 kidnappade kinesiska myndigheter Gui Minhai under en semesterresa i Thailand. Ännu i dag vet vi inte vad han anklagas för, men de kinesiska myndigheterna har medgett att han är ”föremål för tvångsåtgärder”. Frihetsberövandet av Gui Minhai är ett steg i ledet i Kinas kraftigt försämrade press- och yttrandefrihet sedan Xi Jinping blev president 2013. 

Initiativtagare till manifestationen är Kurdo Baksi och genomförs med stöd av Svenska PEN, Sveriges Författarförbund, Sveriges Journalistförbund och Svenska Förläggareföreningen.

”Peking-regimen gör allt för att vi ska glömma Gui Minhai. Så länge han inte tillåts komma till Sverige ska vi påminna om vår landsman. Utanför Kinas ambassad har vi ett enda krav: frige Gui Minhai omedelbart!”, säger Kurdo Baksi, initiativtagare till manifestationen.

Medverkande
Jesper Bengtsson, ordförande Svenska PEN 
Karin Olsson, Expressens kulturchef
Björn Wiman, Dagens Nyheters kulturchef
Helena Giertta, chefredaktör tidningen Journalisten 
Hanna Nyberg, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp
Håkan Svenneling, utrikespolitisk talesperson (V)
Catarina Kärkkäinen, ordförande Moderata studentförbundet 

Läs Svenska PENs rapport ”Dygnet runt, årets alla dagar – Gui Minhai i det ofria Kina” här
Läs förläggaren Eva Gedins brev till kollegan Gui Minhai här.