Dissidentbloggen i samarbete med Tensta konsthall: Tabun och självcensur i litteraturen

foto_matilda-rahm_mousa-sahar-2018-023_press (kopia).jpg

Varmt välkomna till ett föredrag med poeten och fristadsförfattaren Sahar Mousa om skrivande, tabun i litteraturen och självcensur.  

Tid: Tisdag 12 mars kl. 18:00

Plats: Tensta Konsthall, Taxingegränd 10, Spånga

I Dissidentbloggen #27 med tema ”Ett eget rum” ägnade vi ett helt nummer åt könscensur. Virginia Woolfs tidlösa och numera klassiska essä Ett eget rumfrån 1929 ekade under arbetet med numret. I essän skriver hon om rummet som en metafor, men också en praktisk förutsättning för att kvinnor ska kunna skriva och visar varför det genom historien varit så svårt för dem att få möjlighet att skriva och nå framgång som författare. Behovet av ett fysiskt rum, men också ett mentalt rum för att kunna skriva fritt.

Det har hänt mycket med kvinnors rättigheter sedan Ett eget rumgavs ut, men frågeställningen i essän är fortfarande skrämmande aktuell. Ännu i dag går vi miste om romaner, poesi, essäer, artiklar, reportage som inte skrivits eller publicerats på grund av att kvinnor inte får eller vågar skriva dem. 

Sahar Mousa, som medverkade i Dissidentbloggen #27, kommer att prata om sina egna erfarenheter som författare och kvinna. Under krigen i Gaza 2008 och 2012 publicerade hon en uppmärksammad artikelserie, Krigsdagböcker, på Facebook. Artiklarna ledde till dödshot från lokala IS-grupper samt hot och sexuella påtryckningar via sociala medier. Hon uppmanades att sluta skriva och återgå till Islam, annars skulle de svärta ned hennes rykte som kvinna. Hon tvingades fly och bor i dag i Stockholm där hon är fristadsförfattare. 

Fri entré!

Ett samarbete mellan Dissidentbloggen och Tensta konsthall.