Lina Rydén Reynols

Stockholm: Fängslade författares dag med Svenska PEN på Sven-Harrys konstmuseum

Världen över sitter hundratals författare, journalister och bloggare fängslade för brottet att sätta ord på människors tankar och drömmar. Med sitt årliga högtidlighållande av Fängslade författares dag den 15 november riktar Svenska PEN uppmärksamheten mot de som med sina texter hotar världens repressiva regimer. Så pass att det äventyrar deras egen och deras familjers frihet och säkerhet. 

Tid: Fredag den 15 november kl. 18:00
Plats: Sven-Harrys Konstmuseum, Eastmanvägen 10, Stockholm