Robert Fux

Svensk språkstrid – ett samtal om ordens betydelse

Det politiska språket är i förändring. Centrala begrepp som yttrandefrihet och medborgarskap laddas med nya betydelser under trycket från olika ideologiska utgångspunkter. När orden får nya innebörder förändras vårt sätt att betrakta samhället. Går det att vända den här utvecklingen och i stället vidga de politiska begreppen i en mer öppen riktning?