FÄNGSLADE FÖRFATTARES KOMMITTÉ

 
Ordförande i Fängslade författares kommitté: Elisabeth Löfgren,  elisabeth.lofgren@svenskapen.se

Ordförande i Fängslade författares kommitté: Elisabeth Löfgren, elisabeth.lofgren@svenskapen.se

I Svenska PEN har Fängslade författares kommitté (FFK) det direkta ansvaret för stödet till förföljda författare. FFK följer och rapporterar om författares förhållanden runt om i världen. Kommittén initierar och deltar i kampanjer som leds av Internationella PEN, i syfte att stoppa övergrepp och bekämpa inskränkningar av yttrandefriheten. På förslag av FFK utnämner Svenska PEN fängslade författare till hedersmedlemmar, som stöds genom brevskrivning, upprop och andra protester. FFK arrangerar även seminarier och samarbetar med ICORN och fristadsprogrammet.

FFK består av PEN-medlemmar som har valt att engagera sig i olika landgrupper: Turkiet, Iran, Kina, Saudiarabien, Mellanöstern, Belarus/Polen/Ryssland/Ukraina och Latinamerika.

Vi söker fler PEN-medlemmar med särskilt intresse för Afrika och Asien.