Stöd till hotade författare

PEN:s stöd till hotade författare är verksamhetens kärna. När författare fängslas, torteras, hotas eller dödas på grund av sitt skrivande eller för att de utövar sin yttrandefrihet slår PEN larm.

Svenska PEN uppvaktar beslutsfattare, ambassader och regeringsföreträdare, till stöd för förföljda författare. Vi bistår även författare och journalister som på grund av sitt arbete i hemlandet har tvingats söka asyl i Sverige. Genom brevskrivning, debattartiklar och manifestationer bedriver vi internationella kampanjer till stöd för hotade författare.

 

fängslade författares kommitté

Elisabeth Lofgren2.jpeg

I Svenska PEN har Fängslade författares kommitté (FFK) det direkta ansvaret för stödet till förföljda författare. FFK följer och rapporterar om författares förhållanden runt om i världen. Kommittén initierar och deltar i kampanjer som leds av Internationella PEN, i syfte att stoppa övergrepp och bekämpa inskränkningar av yttrandefriheten. På förslag av FFK utnämner Svenska PEN fängslade författare till hedersmedlemmar, som stöds genom brevskrivning, upprop och andra protester. FFK arrangerar även seminarier och samarbetar med ICORN och fristadsprogrammet.

FFK består av PEN-medlemmar som har valt att engagera sig i olika landgrupper: Turkiet, Iran, Kina, Saudiarabien, Mellanöstern, Belarus/Polen/Ryssland/Ukraina och Latinamerika. (Vi söker fler PEN-medlemmar med särskilt intresse för Afrika och Asien.)

Ordförande i Fängslade författares kommitté: Elisabeth Löfgren, elisabeth.lofgren@svenskapen.se


Du kan påverka – aktuella kampanjer

Ett sätt att påverka beslutsfattare är att skriva brev till dem och protestera. De som ansvarar för fängslandet av författare får genom breven en konkret påminnelse om att omvärlden inte glömmer författare bara för att de sätts i fängelse. PEN:s långa erfarenhet visar att brevkampanjer ger resultat, att fängslade författare friges eller behandlas bättre.

Ashraf Fayadh

Ashraf Fayadh

brevkampanj Ashraf Fayadh

Skriv till Saudiarabiens kronprins Salman och kräv att poeten och konstnären Ashraf Fayadhs straff upphävs och att han omedelbart och villkorslöst släpps från fängelset.


FFantologibild.jpg

Fängslade författares dag 15 november

Den 15 november varje år uppmärksammas Fängslade författares dag, ett arrangemang där författare, skådespelare, musiker och sångare medverkar. Då utdelas också Tucholskypriset av Sveriges kulturminister.

Dagen uppmärksammas på många platser runt om i Sverige och världen. Om du skulle vilja arrangera ett program på din ort, är du välkommen att höra av dig till oss på PEN:s kansli, info@svenskapen.se.

I samband med Fängslade författares dag 2017 sammanställde Svenska PEN en antologi (red. Kristofer Folkhammar) som sätter fokus på villkoren för skrivande HBTQ-personer världen över. Bland de medverkande författarna finns Binyavanga Wainaina, Iman al-Ghafari och Jelena Milasjina. Den innehåller även texter av årets Tucholskypristagare, Yassin al-haj Saleh.

Antologin går att ladda ned genom att klicka på länken nedan:


fristadsnätverket icorn

PEN samarbetar med fristadsnätverket ICORN (International Cities of Refuge Network.) ICORN är ett oberoende nätverk av städer och regioner som erbjuder skydd åt hotade författare och konstnärer, och som arbetar för yttrandefrihet, demokrati och internationell solidaritet. Fristadsprogrammet har funnits sedan början av 1900-talet, och växte fram som en reaktion på "fatwan" mot den brittiske författaren Salman Rushide 1989.

Fristadsprogrammet innebär att en stad bjuder in en författare som är utsatt för censur och/eller förföljelse i sitt hemland. Inbjudan innebär fri bostad i två år och ett nätverk i staden och regionens kulturliv. Syftet är att stipendiaten ska kunna utvecklas konstnärligt och under en tid få arbeta fritt inom sitt konstområde. Författare som förföljs som en följd av sin skapande verksamhet, kan ansöka om fristad via ICORN:s hemsida.

Förutom att stödja enskilda förföljda författare syftar fristadsprogrammet till att främja yttrandefriheten i världen.

I Sverige är Karin Hansson ICORN:s fristadssamordnare. E-post karin.hansson@uppsala.se.