Om PEN International

PEN International är en världsomspännande organisation för författare och verkar för yttrandefrihet över hela världen. 

Organisationen grundades i London 1921 av den brittiska poeten, pjäsförfattaren och fredsaktivisten Catherine Amy Dawson-Scott. Syfte var att främja vänskap och intellektuellt samarbete mellan författare, försvara yttrandefriheten och värna om världslitteraturen. Sedan 1960-talet, då Fängslade författares kommitté bildades, har PEN genomfört en lång rad kampanjer till stöd för hotade och förföljda författare.

Namnet PEN är en akronym: "Poets, Essayists, Novelists". Över tid har medlemskapet utvidgats till att omfatta en vidare grupp av människor som verkar på det litterära fältet.

PEN:s styrka är dess medlemmar – över 25 000 författare världen över engagerar sig till försvar för det skriva ordet och yttrandefriheten. PEN International har i dag sitt sekretariat i London, som knyter samman 149 PEN-center i över 100 länder.

 

Den 26 januari 2017 ställde sig en delegation från PEN International utanför Silivrifängelset, Istanbul, i solidaritet med de många författare, journalister och intellektuella om fängslats i Turkiet. På bilden syns bland andra PEN Internationals ordförande Jennifer Clement, författaren Per Wästberg, den tidigare ordföranden John Ralston Saul och PEN:s tidigare vice ordförande Eugene Schoulgin.