Delta i stödmanifestation – fyra år sedan Gui Minhai frihetsberövades

På torsdag, den 17 oktober, har det gått fyra år sedan den svenske bokförläggaren Gui Minhai frihetsberövades. Med anledning av detta anordnas en stödmanifestation utanför Kinas ambassad i Stockholm.  

Tid: Torsdag den 17 oktober kl. 12.00–13.00
Plats: Utanför Kinas ambassad, Lidovägen 8, Stockholm

Svenska PEN och kampen för det fria ordet 

Välkommen till en kväll om yttrandefrihetens utmaningar. Hur försvarar vi det fria ordet och hur kan vi påverka samhällsutvecklingen? Vad gör Svenska PEN rent konkret? Hur skulle du som PEN-medlem kunna bidra till arbetet? Möt Svenska PENs ordförande Jesper Bengtsson och generalsekreterare Anna Livion Ingvarsson i ett samtal som leds av Marit Kapla, redaktör för tidskriften Ord & Bild.

Fängslade författares dag 15 november 2018

Fängslade författares dag 15 november 2018

Världen över sitter hundratals författare, journalister och bloggare fängslade för brottet att sätta ord på människors tankar och drömmar. Den 15 november varje år påminner PEN runtom i världen om kampen för hotade författare och för det fria ordet. Här kan du läsa om evenemangen i Stockholm och Göteborg. Varmt välkommen!

Svensk språkstrid – ett samtal om ordens betydelse

Det politiska språket är i förändring. Centrala begrepp som yttrandefrihet och medborgarskap laddas med nya betydelser under trycket från olika ideologiska utgångspunkter. När orden får nya innebörder förändras vårt sätt att betrakta samhället. Går det att vända den här utvecklingen och i stället vidga de politiska begreppen i en mer öppen riktning?