Raif Badawi

Raif Badawi, född 1984, författare, bloggare och människorättsaktivist från Saudiarabien.

Med stort mod vågade Raif Badawi, i sin blogg och i andra texter, ifrågasätta bristen på yttrandefrihet och andra kränkningar av mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Han lyfte fram det absurda i alla de inskränkningar som saudiska kvinnor utsätts för, och hur det höga prästerskapet styrde landet med sin konservativa tolkning av islam.  Som muslim hävdade han alla religioners lika värde. 

 
badawi.jpg

Raif Badawi greps den 17 juni 2012. Han anklagades för att ha förolämpat islam på sin nätsajt ”Free Saudi Liberals”, där han krävt ökade rättigheter för kvinnor, ökad yttrandefrihet och kritiserat det härskande prästerskapet. I december samma år utökades anklagelserna till apostasi, ett brott som är belagt med dödsstraff i Saudiarabien.

Rättegången startade den 17 december. Den 30 juli 2013 dömdes Raif Badawi till sju års fängelse och 600 piskrapp för att ha startat ett internetforum som ”kränker islamiska värderingar och propagerar för liberala värderingar”. Domstolen beordrade att nätsajten skulle stängas ned. Den 7 maj 2014 prövades domen på nytt, i en högre domstol, och straffet höjdes till tio års fängelse, en miljon saudiska riyal (drygt två miljoner SEK) i böter, ett tioårigt reseförbud efter avtjänat straff, och 1 000 piskrapp.

Den 9 januari 2015 utsattes Raif Badawi för de första femtio piskrappen, bunden till händer och fötter, inför en folkmassa utanför Al Jafalimoskén i Jeddah.  Nästföljande vecka skulle ytterligare 50 piskrapp utdelas, men stoppades av hälsoskäl. Sedan dess är straffet uppskjutet på obestämd tid, men Raif lever ständigt under hotet att det ska återupptas.

Hans hustru Ensaf Haidar och deras tre barn har tvingats i exil på grund av dödshot och lever nu i Kanada.

Raif Badawi har mottagit en mängd priser och utmärkelser. År 2015 fick han Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Han är hedersmedlem i Svenska PEN, som oförtrutet fortsätter kampanjen för att få honom fri.