Bigeldy Gabdullin, ordförande i PEN Kazakstan, dömd för utpressning

Författaren, journalisten och ordföranden i PEN Kazakstan Bigeldy Gabdullin dömdes den 24 januari av en domstol i Astana för att ha utnyttjat sin ställning inom media för utpressning mot statstjänstemän. Som chefredaktör för tidningen Central Asia Monitor och onlineportalen Radiotochka.kz skulle Gabdullin enligt åtalet ha ”startat en informationsattack” mot höga statstjänstemän genom att publicera kritiska artiklar som skadade deras anseende. I utbyte mot att angreppen skulle upphöra tvingades statstjänstemännen utöva påtryckningar för att Gabdullins medieföretag skulle få regeringskontrakt. Om detta lyckades skulle de media som Gabdullin kontrollerade i fortsättningen endast publicera ”positiv information” om tjänstemännen.

Under rättegången den 24 januari erkände Bigeldy Gabdullin sig skyldig till utpressning och accepterade att betala en ekonomisk ersättning på 22,6 miljoner tenge (motsvarande drygt en halv miljon svenska kronor). Han dömdes till fem års skyddstillsyn ”utan konfiskation av egendom” samt till att förlora rätten att inneha ”offentliga uppdrag och uppdrag i kommersiella företag med ansvar för materiella tillgångar” under en period av tio år, vilket bland annat innebär att han inte kan fortsätta arbeta som chefredaktör. Gabdullin frigavs direkt efter rättegången.

Den 10 februari publicerade Bigeldy Gabdullin ett öppet brev i Central Asia Monitor där han skriver:

”Det var mitt eget val att erkänna. Jag utsattes inte för något tvång eller övertalning från myndigheterna eller mina advokater. Jag valde friheten: min familj, barn, släktingar, vänner och mitt arbete. Jag föredrog friheten framför 7–15 år i fängelse och konfiskation av min egendom. Chefen för Kazakstans Anti-korruptionsmyndighet lovade att jag helt skulle frias från juridiskt ansvar under strafflagens artikel 65. Detta skedde emellertid inte och jag dömdes till 5 års skyddstillsyn.”

När det gäller den ekonomiska kompensationen betonar Gabdullin i brevet att det inte handlar om ett skadestånd till staten, utan att han enbart gått med på att återbetala de pengar som hans medieföretag fått för de statliga uppdrag som enligt domen är ett resultat av utpressningen.

PEN International har vid flera tillfällen uttryckt sin oro för situationen i fråga om yttrandefriheten i Kazakstan, där flera andra journalister och bloggare befinner sig i fängelse eller i husarrest. Internationella och inhemska organisationer har påtalat förekomsten av tortyr i landets häkten. Europaparlamentet antog i mars 2016 en resolution om yttrandefriheten i Kazakstan, och i augusti samma år kritiserade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter landet för ”omfattande tillämpning av straffrättsliga bestämmelser på individer som utövar sin rätt till yttrandefrihet” och även för användning av tortyr och för rättsväsendets bristande självständighet.

 

Svenska PEN instämmer i denna kritik och uppmanar myndigheterna i Kazakstan att fullfölja sina skyldigheter att skydda yttrandefriheten i landet.