PEN International om hoten mot Mishu Dhar

"Mishu Dhar har mycket goda skäl att frukta att han skulle mötas av hot och våld eller till och med mördas om han återvände till Bangladesh. Det är högst osannolikt att han trots de uppenbara mordhot han utsätts för skulle få något skydd av polisen."


I dag skriver Jennifer Clement, ordförande för PEN International, och Salil Tripathi, ordförande för PEN Internationals Fängslade författares kommitté, om Mishu Dhar i DN. Läs texten här.