Svenska PEN, Bokmässan och yttrandefriheten

Foto: Bokmässan

En enig styrelse för har fattat beslutet att Svenska PEN ska närvara vid årets bokmässa, och medverka vid den alternativa mässan som pågår parallellt. Grunden för beslutet är två meningar i PEN:s internationella charter som utgör kärnan i PEN:s verksamhet: PEN ska arbeta för obehindrad förmedling av tankar och idéer inom alla länder och PEN:s medlemmar ska göra sitt yttersta för att motverka rasism och hat mellan samhällsklasser och nationer.

I styrelsen finns författare, förläggare och publicister som i sina yrkesroller kommit fram till olika slutsatser angående sin medverkan på mässan men är eniga i att organisationen måste finnas på plats och driva dessa frågor.

PEN uppmanar inte sina medlemmar att delta eller ej. Det finns goda skäl till båda hållningarna. Vad chartern däremot kräver av alla medlemmar är att vi motverkar rasism och försvarar yttrandefriheten. Inte det ena eller det andra, utan båda sakerna samtidigt.

 

Elisabeth Åsbrink, ordförande Svenska PEN

Anna Livion Ingvarsson, generalsekreterare Svenska PEN