Thomas von Vegesack blir hedersdoktor

Thomas von Vegesack, tryckfrihetsexpert och vicepresident i internationella PEN, har utsett till hedersdoktor vid Uppsala universitets juridiska fakultet. Svenska PEN gratulerar!

Thomas von Vegesack är fil. lic och bokförläggare i Stockholm. Han är en av landets främsta experter på tryckfrihetsrättens svenska och internationella historia. Han har en bakgrund som litteraturforskare, kulturjournalist, förläggare (Norstedts 1966–1994) och författare. Thomas von Vegesack är i dag en av internationella PEN:s vicepresidenter, efter att tidigare ha varit ordförande för internationella PEN:s kommitté för fängslade författare samt för Svenska PEN.

Genom sitt internationella arbete har han fått unika kunskaper i hur censuren fungerar – officiellt och inofficiellt – under olika politiska regimer. I det sammanhanget har han medverkat till att utveckla mekanismer för att aktivt stödja fängslade eller förföljda författare. Han bedriver för närvarande forskning om hur synen på fred utvecklats i ett historiskt och internationellt perspektiv. Thomas von Vegesack har bland annat skrivit flera stora monografier om tryckfrihetsrättsliga frågor och i höst är han aktuell med Dagarna med PEN – en bok om PENs historia.