Uttalande till stöd för Orhan Pamuk

Enligt uppgifter i olika media har författaren och nobelpristagaren Orhan Pamuk slutligen fällts för ”förtal av turkiska staten”. Åtalet gällde en intervju i en schweizisk tidning 2005 där Pamuk diskuterade det folkmord på armenier och andra minoriteter som inleddes 1915, under Osmanska rikets sista år. Pamuk har ådömts att betala ett skadestånd på motsvarande cirka 25 000 svenska kronor.

I dagens Turkiet råder ett diskussionsförbud kring denna händelse i det förflutna. Pamuk utnyttjar sin yttrandefrihet och bidrar till öppnare samhälle genom sin vägran att foga sig i detta förbud. Att historiska händelser ska kunna diskuteras offentligt är en självklarhet i varje demokrati – särskilt då det gäller smärtsamma och politiskt laddade händelser. Folkmordet på armenier är en sådan händelse med mycket stor inverkan på hela nittonhundratalets historia.

Vi i Svenska PEN menar att det nu är viktigt att alla skrivande människor stödjer Pamuk, som vågat bidra till en diskussion av stor betydelse för Turkiets och hela Europas utveckling. Vi vill därför offentligt markera detta stöd och uppmanar fler yrkesverksamma författare, skribenter och publicister att göra detsamma.

För Svenska PENs styrelse
Ola Larsmo
ordförande