Václav Havel

Václav Havel, dramatiker, poet, hedersordförande i tjeckiska PEN och statsman, gick bort den 18 december i år, 75 år gammal.

Vi i PEN känner djup sorg över hans bortgång. Vi kommer att minnas honom för hans enastående bidrag till litteraturen och – inte minst – för hans engagemang för yttrandefriheten.

PEN Internationals sekreterare Hori Takeaki säger följande om Havel: ”Han var en av yttrandefrihetens allra modigaste förkämpar. Han litade verkligen till och trodde i sant demokratisk anda på vad han själv beskrev som de ’de maktlösas makt’. Han hann också plantera många andliga frön runtom i världen. Med sin kamp för demokrati och yttrandefrihet lyckades han ändra vår världsbild och vår förståelse av det globala samhället.”

Som ordförande för tjeckiska PEN öppnade Havel 1994 PENs internationella kongress med dessa ord:

”Låt oss erkänna att de flesta av oss författare känner en grundläggande aversion mot politik. Men genom att inta en sådan hållning accepterar vi en pervers grundregel om specialisering, där en del av oss får betalt för att skriva om de fasanfulla förhållandena i världen – medan andra tvingas att utstå dessa fasor och ta ansvar för dem.”

Marian Botsford Fraser, ordförande för Fängslade författares kommitté, var med vid den kongressen, minns den som en anmärkningsvärd litterär händelse, med deltagare som Arthur Miller, Harold Pinter, Tom Stoppard, Günter Grass och Havel själv. Hon minns också Havels uppmaning till alla medlemmar i PEN att ”göra något mindre spektakulärt ... om jag får formulera det så, att skapa en frihetens konspiration som inte bara syftar till att skriva fantastiska böcker och då och då författa ett manifest, utan att sträva efter att få genomslag i politiken för solidariteten som sådan ... att helt enkel hjälpa människor att öppna sina ögon.” Havels eget engagemang och hans praktiska solidaritet avmattades aldrig. En bitande kall dag i januari 2010 promenerade Havel och två av hans kolleger genom ett snöklätt Prag för att överlämna ett brev till Kinas ambassadör. Omgivna av journalister och fotografer ringde de upprepade gånger på dörren till residenset. Ingen öppnade och de tvingades lämna brevet i brevlådan.

Brevet från Havel och hans vänner, alla undertecknare av Charta 77, begärde en rättvis och öppen rättegång för den kinesiska författaren Liu Xiaobo – som 25 december 2009 dömdes till elva års fängelse för att ha medverkat till den kinesiska Charta 08. Man skrev: ”... Vi är övertygade om att ni har utmätt detta hårda straff till en ... framstående medborgare som öppet vågar kritisera politiska och sociala problem just för att ni vill att det ska tjäna som en varning till andra medborgare att inte följa hans väg.”

Václav Havel vågade trots alla hot och trots att han tillbringade lång tid i fängelse att stå för sina samhällskritiska synpunkter. Han följde samvetets väg och tog strid för yttrandefriheten. Han var en inspirerande och imponerande människa, hans arv – som inte minst består av hans inspirerande solidaritet och hans föredöme – är en gåva till oss alla.

Vi tänker just nu på hans fru Dagmar, hans vänner och familj och på våra kollegor i Tjeckiska PEN.