Ljust minne – Arkadij Babtjenko

Det värsta som kan hända har nu hänt. Den ryske författaren, journalisten och 2015 års Tucholskypristagare har mördats. Ännu vet man givetvis inte exakt av vem, men det gör ingen större skillnad. Arkadij dödades med tre skott i ryggen i sitt eget hem för sitt arbetes skull. För drygt ett år sedan lämnade han Ryssland efter allvarliga hot. Först begav han sig till Prag, där han inte fick visum, sedan till Kiev. 

Arkadij var aldrig rädd för att säga vad han tänkte. Han skrädde aldrig orden. Och otaliga gånger visade man upp honom på den ryska statstelevisionen med rubriken: Nationalförrädare. Det myntades av Putin personligen när han 2014 sade vad han tyckte om de oppositionella som fortfarande vågade göra sig hörda. Nationalförrädare. Den dagen gav Putin carte blanche att döda alla som vågade kritisera honom.

Svenska PEN sörjer en vän, en kollega, en sanningssägare. 

Våra tankar går till Arkadijs älskade fru och älskade dotter. 

Ljust minne. Och evig förbannelse över mördarna.

Ola Wallin

Ola Wallin är förläggare på Ersatz och var under många år Internationell sekreterare i Svenska PEN: styrelse. 

Foto: Ola Wallin