Den massiva hatstormen mot författaren och Tucholskypristagaren Asli Erdogan måste tas på allvar

Den turkiska författaren och människorättsaktivisten Aslı Erdoğan, som sedan 2016 lever i exil i Tyskland, har utsatts för en massiv hatstorm i turkiska medier.  

Bakgrunden är en intervju som den italienska dagstidningen La Repubblica gjorde med Aslı Erdoğan den 15 oktober. Åtta dagar senare översatte den belgiska dagstidningen Le Soir på eget bevåg intervjun till franska. Aslı Erdoğan varken underrättades eller konsulterades om den publiceringen. I Le Soirs version hade innehållet i det som Aslı Erdoğan sagt förvrängts och ändrats. I originalintervjun säger Aslı Erdoğan att den nationalistiska och militära indoktrineringen i Turkiet börjar redan i grundskolan. I Le Soirs version har det ändrats till: Vi lär oss från grundskolan att hata kurder.

Le Soir har i efterhand bett Aslı Erdoğan om ursäkt och korrigerat felen i intervjun. Dock har den ryska mediebyrån Sputnik översatt den felaktiga intervjun till engelska och spridit den vidare. Detta har lett till en enorm hatstorm mot Aslı Erdoğan från alla håll i Turkiet – etablerade medier, politiker och kritiker har gått till attack mot henne.   

Hatstormen mot Aslı Erdoğan måste tas på största allvar och upphöra omedelbart. Det är också viktigt att det utreds varför tidningen Le Soir och mediebyrån Sputnik spritt desinformation av det här slaget. 

Aslı Erdoğan, född 1967 i Istanbul, är en turkisk författare och människorättsaktivist. Aslı Erdoğan väjer sällan för de tabulagda ämnena. Hon är ett av den unga, samtida turkiska litteraturens främsta och mest kontroversiella namn, som aldrig slutat skriva om kurdernas rättigheter, det armeniska folkmordet, våld mot kvinnor eller tortyren i turkiska fängelser. Efter kuppförsöket år 2016 i Turkiet hölls hon fängslad över tre månader eftersom hon hade skrivit några kurdvänliga kolumner i tidningen Özgür Gündem. Samma år tilldelades hon Svenska PENs Tucholskypris med motiveringen: ”För ett nyskapande författarskap där språket självt strävar efter att bryta upp de alltför små sanningarnas fängelse.”