Sentsov avbryter sin hungerstrejk under hot om tvångsmatning

Igår, den 5 oktober, avbröt den fängslade ukrainske författaren och filmaren Oleg Sentsov sin 145 dagar långa hungerstrejk. Sentsov inledde hungerstrejken den 14 maj 2018 med krav på frigivningen av de ukrainska politiska fångar som idag sitter i ryska fängelser.

I ett brev från Sentsov, som först publicerades här, förklarar han att han tvingats till att avsluta hungerstrejken därför att hans hälsotillstånd är kritiskt och att han annars skulle tvångsmatas. Här återges brevet på engelska och ryska:

To all those who are still interested!

Due to the critical condition of my health, as well as pathological changes in my internal organs that have begun to take place, in the very near future I am scheduled to be force fed. My opinion is not taken into account – allegedly I am no longer able to adequately assess the condition of my health and the dangers threatening it. Force-feeding will be carried out as part of resuscitation measures to save the patient's life. In these conditions, I have to stop my hunger strike from tomorrow, i.e. from 06.10.18. 145 days of struggle, minus 20 kg of weight, plus an irreparably damaged body, but the goal has still not been achieved. I am grateful to everyone who supported me and I apologise to those whom I have failed .... 

Glory to Ukraine! 

Oleg Sentsov 5/10/18

 

Всем, кому это еще интересно!
В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом не учитывается – якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности ему грозящие. Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего числа, т.е. с 06.10.18 г. 145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня и прошу прощения у тех, кого я подвел...
Слава Украине!
Олег Сенцов
05.10.18 г.

PEN fortsätter att ställa krav på att de ryska myndigheterna omedelbart friger Sentsov. Vidare kräver PEN att ryska myndigheter respekterar Oleg Sentsov’s mänskliga rättigheter, däribland att inte utsättas för tortyr eller annan omänsklig och förnedrande behandling, samt att han får rätt till läkarvård.

Läs mer på PEN Internationals hemsida.