Förbjudna texter inifrån Iran

Det nionde numret av Dissidentbloggen utkommer lagom till presidentvalet i Iran 14 juni och innehåller förbjudna texter inifrån landet.

Vi har vänt oss till journalister och författare som talar rakt inifrån det digitalt censurerade Iran, och till dem som har specialkunskaper om sådant som inte får diskuteras. Och under ytan i den islamska republiken bubblar det av sådant som på sikt kommer att förändra den iranska verkligheten, både oroande och hoppfulla tendenser – allt från en ekonomi som är sämre än man låtsas om till ungdomliga subkulturer där trotset mot en rigid stat kan ta sig drastiska uttryck. I det nya numret publicerar vi 12 texter som tar pulsen på dagens Iran. Läs det här.

(Illustration: Saadia Hussain)