Fristäder faller utanför den kommunala kompetensen enligt ny dom

”Medlemskap i ICORN faller utanför den kommunala kompetensen”. Det slog Förvaltningsrätten i Falun fast i dag (1 juli) i en dom mot Gävle kommuns beslut i februari att ansöka om anslutning till ICORN.

I domen pekar man främst på att syftet med ICORN:s verksamhet – att ”ge en signal till bl.a. förtryckande stater om att det finns ett alternativ till tystnad” – måste ”anses vara av utrikespolitisk karaktär” och som sådan en ”statlig angelägenhet”.

Henrik C. Enbohm, ordförande i Fängslade författares kommitté, är oroad över dagens dom, men vill inte tro att systemet som sådant är i fara.

-Det är klart att Förvaltningsrättens dom innebär ett allvarligt bakslag för såväl Gävle som för fristadsprocessen som sådan. Samtidigt ser vi en stadig ökning av antalet fristäder i Sverige, nu senast med Karlstad och Norrköping, och ser än så länge inga indikationer på att intresset för fristadssystemet bland landets kommuner på något sätt skulle minska. Snarare tvärtom. Både intresset och behovet är fortsatt stort.

-Men nu har vi alltså fått till stånd den rättsliga prövning av systemet som till och med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth efterlyste tidigare. Återstår att se vilka konkreta verkningar domen nu kan tänkas få.

I ett uttalande till radions Kulturnytt kommenterade även Svenska PEN:s ordförande, Ola Larsmo, beskedet.

-Om den här domen skulle bli prejudicerande så innebär det att varenda fristad i Sverige måste stänga ned, att alla de städer som är medlemmar i ICORN måste gå ur den organisationen, och eftersom det är ICORN som är kittet i fristadssystemet internationellt så innebär det att Sverige inte längre kan bedriva den här sortens arbete.

Det finns för närvarande tio fristäder i Sverige. Gävle skulle ha blivit den elfte om Förvaltningsrättens dom blivit en annan.