Kommunallagen behöver justeras

Vi frågade Moderaternas och Socialdemokraternas sakkunniga på kulturområdet om vad de tycker om domen som fastställer att fristäder faller utanför den kommunala kompetensen.

I går slog Förvaltningsrätten i Falun fast att Gävle kommun inte kan bli en fristad för hotade konstnärer då fristadssystemet ”anses vara av utrikespolitisk karaktär” och därför faller utanför kommunallagen. ”Om den här domen skulle bli prejudicerande så innebär det att varenda fristad i Sverige måste stänga ned”, säger Ola Larsmo, ordförande i Svenska PEN.

Vi vände oss till Moderaternas och Socialdemokraternas sakkunniga på kulturområdet.

Cecilia Magnusson (M), riksdagsledamot och gruppledare i Kulturutskottet, säger följande:

”Vi avvaktar vad högre instans säger, men om fristadssystemet bedöms strida mot lagen, får vi fundera på om vi ska ändra lagen eller hitta ett annat sätt för ICORN att fortsätta sitt viktiga arbete. Jag tycker att det är jättetråkigt att mina partivänner tog den här frågan till förvaltningsrätten och det har jag sagt till dem. Vi uppmuntrar alla kommuner att bli fristäder och det kommer vi att fortsätta med.”

Även Ulla Rydbeck (S), politisk sekreterare Kulturutskottet intar en kritisk hållning. Hon skriver på Twitter:

”Gävle får inte delta i fristadsnätverk – om lagen säger så får vi ändra lagen.”

Både Moderaterna och Socialdemokraterna ställer sig alltså bakom fristadssystemets framtid i Sverige – även om det skulle behövas justeringar i lagen.