Nya förföljelser av Svenska PENs hedersmedlem Nasrin Sotoudeh

För ett drygt år sedan kunde vi berätta de glädjande nyheterna att människorättsjuristen Nasrin Sotoudeh släppts från Evin-fängelset, där hon suttit fängslad för ”propagandistisk verksamhet”. Nu har advokatsamfundet i Teheran beslutat att belägga Sotoudeh med ett tre år långt näringsförbud som praktiserande jurist.

Detta meddelade människorättsorganisationen International Federation for Human Rights (FIDH) på sin hemsida under måndagen. Beslutet fattades den 18 oktober, på dagen tretton månader efter att Sotoudeh förra året släpptes fri. Detta är helt uppenbart ett sätt att hindra henne från att uppmärksamma hur mänskliga rättigheter kränks i dagens Iran – och rent konkret ett sätt att beröva utsatta människor juridisk hjälp.

Sotoudeh är mycket känd som jurist, främst för att hon försvarat namnkunniga människorättsaktivister som mottagaren av Nobels fredspris, Shirin Ebadi – men också ett stort antal andra, mindre kända, vars juridiska rättigheter åsidosatts, som minderåriga och dödsdömda. Hennes insats kan inte överskattas. Hon är en mycket viktig kraft för rättvisa i Iran – och det är mycket kontraproduktivt att försöka hindra henne från att bedriva sitt arbete. Sotoudeh inledde en sittstrejk utanför advokatsamfundets lokaler i Teheran, en demonstration som upplöstes av polisen, som också beslagtog kamerorna för de journalister som bevakade demonstrationen, som inte bara handlade om Nasrin Sotoudehs egen situation utan även ville fästa uppmärksamheten på hur allt fler jurister upplever ett allt starkare tryck från regimens sida.

Det ligger i Irans eget intresse att låta lagkunniga personer som Sotoudeh verka fritt. Världens ögon kommer nu att extra noga följa hur man behandlar dem som försöker följa lag och rätt och försvara de mänskliga rättigheterna. Vi i Svenska PEN vill uppmana Irans myndigheter att genast återge henne rätten att utföra sitt viktiga arbete.

Ola Larsmo
ordförande, Svenska PEN