Svenska PEN välkomnar frigivningen av Pussy Riot-medlemmarna Maria Aljochina och Nadezjda Tolokonnikova

Den 19 december tillkännagav Vladimir Putin att den ryska duman beslutat bevilja Pussy Riot-medlemmarna Maria Aljochina och Nadezjda Tolokonnikova amnesti, detta som ett led i en påbörjad massamnesti för att högtidlighålla tjugoårsdagen av den ryska konstitutionen. Svenska PEN:s Fängslade kommitté gläds åt beskedet, men påminner om tendenser som visar att yttrandefriheten i Ryssland är fortsatt starkt begränsad.

Fängslade författares kommitté välkomnar beskedet om de båda kvarvarande Pussy Riot-medlemmarnas frigivning, liksom av de övriga fångar som inkluderas av amnestin, däribland de Greenpeace-aktivister som greps tidigare under hösten, men ser samtidigt med oro på de tendenser till fortsatt begränsad yttrandefrihet som förekommer i landet. Särskilt aktuella är sommarens aggressiva antigaylagstiftning och december månads stängning av den statliga nyhetstjänsten RIA Novosti till förmån för bildandet av ett nytt statskontrollerat nyhetsnätverk under den ultrakonservative Dmitrij Kiseljov, som bland annat öppet förespråkat att avlidna homosexuella mäns hjärtan ska brännas för att förhindra att de används vid organtransplantationer.

Att de nu aktuella frisläppningarna sannolikt även ingår i en PR-kampanj för att avleda uppmärksamheten från de protester som är att vänta inför landets kommande OS-arrangemang i Sotji utgör bara ytterligare skäl att mana till försiktighet. För samtidigt som man bör glädjas åt att Pussy Riot nu är fria är det ännu långt kvar innan ordet släpps helt fritt i dagens Ryssland.

Fängslade författares kommitté, Svenska PEN

Not: Maria Aljochina kunde lämna fängelset den 22 december. Nadezjda Tolokonnikova uppges bli släppt innan 31 december.