Maria Aljochina

Svenska PEN välkomnar frigivningen av Pussy Riot-medlemmarna Maria Aljochina och Nadezjda Tolokonnikova

Svenska PEN välkomnar frigivningen av Pussy Riot-medlemmarna Maria Aljochina och Nadezjda Tolokonnikova

Den 19 december tillkännagav Vladimir Putin att den ryska duman beslutat bevilja Pussy Riot-medlemmarna Maria Aljochina och Nadezjda Tolokonnikova amnesti, detta som ett led i en påbörjad massamnesti för att högtidlighålla tjugoårsdagen av den ryska konstitutionen. Svenska PEN:s Fängslade kommitté gläds åt beskedet, men påminner om tendenser som visar att yttrandefriheten i Ryssland är fortsatt starkt begränsad.

Pussy Riot blir hedersmedlemmar i Svenska PEN

Svenska PEN protesterar mot att Pussy Riot har gripits och åtalats efter att ha utnyttjat sin självklara rätt till yttrandefrihet och kräver att medlemmarna omedelbart försätts på fri fot.

Vid Svenska PENs ordinarie styrelsemöte den 14 augusti beslutade styrelsen att utse medlemmarna i den ryska punkgruppen Pussy Riot – Marija Aljochina, Jekaterina Samutsevitj och Nadezjda Tolokonnikova – till hedersmedlemmar i Svenska PEN.

Svenska PEN vill uttrycka sin växande oro för utvecklingen i Ryssland. I fallet med Pussy Riot har det skett en otillbörlig sammanblandning av religion och juridik som inte är värdig ett oberoende rättsväsende. Den nya lagen om inskränkt mötesfrihet har drabbat många artister och sympatisörer som uttryckt sitt deltagande med den fängslade punkgruppen – gripanden som inte fått den uppmärksamhet som de förtjänar. Mot bakgrund av detta och mycket annat avser Svenska PEN bevaka utvecklingen i Ryssland där yttrandefriheten nu är allvarligt hotad.

För mer information, kontakta:

Ola Larsmo, ordförande
0708 268557, ola.larsmo@svenskapen.se
Ola Wallin, internationell sekreterare
0709-74 73 76, ola.wallin@svenskapen.se