Svenska PEN:s hedersmedlem inför rätta i Turkiet

Fyra år har gått sedan den kurdiske författaren och människorätts-aktivisten Muharrem Erbey arresterades av turkisk polis. Trots det har någon formell dom ännu inte kungjorts. Oacceptabelt, menar Svenska PEN, som uppmanar de turkiska myndigheterna att frige Erbey när de nya förhandlingarna startar på måndagen.

På julaftonen 2013 var det på dagen fyra år sedan den kurdiske författaren och människorättsjuristen Muharrem Erbey fängslades av turkiska myndigheter, anklagad bland annat för att ha ”smutskastat den turkiska staten” under ett anförande inför Sveriges riksdag, dit han bjudits in för att tala vintern 2009. Trots detta har formell dom ännu inte kungjorts i ärendet, något som Svenska PEN menar är oacceptabelt.

- Redan det faktum att Muharrem Erbey fortfarande sitter fängslad – dessutom tillsammans med en stor grupp kurdiska politiker och oppositionella, som delar hans öde – utan att ha fått sin sak prövad i domstol är direkt oacceptabelt, såväl juridiskt som människorättsligt. Det menar Henrik C. Enbohm, ordförande för Fängslade författares kommitté i Svenska PEN.
De försiktiga indikationer på lättnader som dock förekommit kan, enligt Svenska PEN, tolkas som steg i rätt riktning. Däribland nyheten att domstolar sedan i höstas tillåter de åtalade att tala kurdiska, en rättighet som tidigare förvägrats dem. Och så sent som förra veckan friades fem kurdiska politiker av domstolen i Diyarbakir, där också Muharrem Erbey sitter fängslad.

- Det har talats om att även Erbey snart kommer att friges, men eftersom dessa uppgifter bygger på rykten snarare än på bekräftade fakta står vi fast vid vårt krav på Muharrem Erbeys omedelbara frigivning, säger Henrik C. Enbohm.

Muharrem Erbey är sedan 2010 hedersmedlem i Svenska PEN. Till förhandlingarna i Diyarbakir den 13 januari sänder man två representanter, de båda författarna och tidigare styrelseledamöterna Firat Ceweri och Elisabeth Olin.

På fotot ett tackkort Erbey skickat till Tomas Tranströmer.

För mer information, kontakta:
Firat Ceweri
0760-583190
firat.ceweri@comhem.se

Henrik C. Enbohm
0735-303298
henrik.c.enbohm@svenskapen.se