Muharrem Erbey

Tucholskypristagaren Muharrem Erbey dömd till fängelsestraff i Turkiet

Den kurdiske författaren, advokaten och människorättsaktivisten Muharrem Erbey, som 2014 tilldelades Svenska PEN:s Tucholskypris, dömdes 28 mars till sex år och tre månader i fängelse vid den avslutande sessionen i en massrättegång som pågått sedan 2009.


Muharrem Erbey greps tillsammans med över 150 andra i ett masstillslag mot den kurdiska oppositionen år 2009. Bland de gripna fanns parlamentsledamöter, borgmästare, kommunpolitiker, föreningsaktivister och människorättsförsvarare. Erbey satt fängslad i mer än fyra år medan utredningen och rättegången pågick och släpptes slutligen i april 2014 utan att ha fått någon dom. En av anklagelserna mot honom var att han genom att medverka vid ett seminarium i Sveriges riksdag ”smutskastat” den turkiska staten. 

Muharrem Erbey har under en lång följd av år via sin ideella organisation IHD erbjudit juridisk hjälp till utsatta som behövt råd och stöd. Han har publicerat noveller och barnböcker, och arbetat för att kurdiska fångar i turkiska fängelser ska ha tillgång till böcker på sitt eget språk. Sin första roman fullbordade han i fängelset. 

Domarna mot Erbey och de 106 andra personer som fick sina domslut 28 mars kommer att överklagas till Högsta domstolen. Om president Erdogan vinner folkomröstningen och får makt att utse domarna i Högsta domstolen finns tyvärr ingen rättvisa att vänta från den. 

Svenska PEN kräver att domen mot Muharrem Erbey omedelbart och ovillkorligt upphävs och att åtalet mot honom läggs ner. 

 

Svenska PEN välkomnar frisläppandet av Muharrem Erbey

Den kurdiske författaren och människorättsaktivisten Muharrem Erbey är fri. Det bekräftades på lördagen av vänner till Erbeys familj i Diyarbakir.

Erbey ska ha släppts tillsammans med ett fyrtiotal medfångar som också dessa suttit anhållna i de så kallade KCK-rättegångarna. Sedan den 3 januari i år har därmed ett drygt sextiotal personer frigivits, däribland även åtta journalister som släpptes så sent som den 26 mars.

Muharrem Erbey fängslades på julaftonen 2009, anklagad bland annat för att ha ”smutskastat den turkiska staten” under ett anförande inför Sveriges riksdag, dit han bjudits in för att tala inför svenska riksdagspolitiker. Nyheten om att han nu har frigivits välkomnas av Svenska PEN.

– Det har funnits vissa indikationer på att Erbey eventuellt skulle kunna friges i samband med den förhandlingsomgång som varit planerad till idag, måndag. Men det faktum att han redan i lördags fått lämna fängelset hälsar vi naturligtvis med stor glädje, säger Henrik C. Enbohm, ordförande för Fängslade författares kommitté i Svenska PEN.

 

Svenska PEN:s hedersmedlem inför rätta i Turkiet

Fyra år har gått sedan den kurdiske författaren och människorätts-aktivisten Muharrem Erbey arresterades av turkisk polis. Trots det har någon formell dom ännu inte kungjorts. Oacceptabelt, menar Svenska PEN, som uppmanar de turkiska myndigheterna att frige Erbey när de nya förhandlingarna startar på måndagen.

På julaftonen 2013 var det på dagen fyra år sedan den kurdiske författaren och människorättsjuristen Muharrem Erbey fängslades av turkiska myndigheter, anklagad bland annat för att ha ”smutskastat den turkiska staten” under ett anförande inför Sveriges riksdag, dit han bjudits in för att tala vintern 2009. Trots detta har formell dom ännu inte kungjorts i ärendet, något som Svenska PEN menar är oacceptabelt.

- Redan det faktum att Muharrem Erbey fortfarande sitter fängslad – dessutom tillsammans med en stor grupp kurdiska politiker och oppositionella, som delar hans öde – utan att ha fått sin sak prövad i domstol är direkt oacceptabelt, såväl juridiskt som människorättsligt. Det menar Henrik C. Enbohm, ordförande för Fängslade författares kommitté i Svenska PEN.
De försiktiga indikationer på lättnader som dock förekommit kan, enligt Svenska PEN, tolkas som steg i rätt riktning. Däribland nyheten att domstolar sedan i höstas tillåter de åtalade att tala kurdiska, en rättighet som tidigare förvägrats dem. Och så sent som förra veckan friades fem kurdiska politiker av domstolen i Diyarbakir, där också Muharrem Erbey sitter fängslad.

- Det har talats om att även Erbey snart kommer att friges, men eftersom dessa uppgifter bygger på rykten snarare än på bekräftade fakta står vi fast vid vårt krav på Muharrem Erbeys omedelbara frigivning, säger Henrik C. Enbohm.

Muharrem Erbey är sedan 2010 hedersmedlem i Svenska PEN. Till förhandlingarna i Diyarbakir den 13 januari sänder man två representanter, de båda författarna och tidigare styrelseledamöterna Firat Ceweri och Elisabeth Olin.

På fotot ett tackkort Erbey skickat till Tomas Tranströmer.

För mer information, kontakta:
Firat Ceweri
0760-583190
firat.ceweri@comhem.se

Henrik C. Enbohm
0735-303298
henrik.c.enbohm@svenskapen.se

Rättegången mot Muharrem Erby

I slutet av september åkte författarna och PEN-medlemmarna Firat Ceweri och Maria Modig till Diyarbakir i Turkiet för att bevaka författaren och människorättsaktivisten Muharrem Erbeys rättegång. Erbey, som också är hedersmedlem i Svenska PEN, fängslades julen 2009 i samband med en våg av arresteringar av politiskt aktiva med kurdisk bakgrund. Han är bland annat anklagad för att ha smutskastat den turkiska staten under ett besök vid Sveriges riksdag. Firat Ceweri beskriver rättegången som en teaterföreställning. De anklagade nekades att få tala på sitt modersmål, kurdiska, och ännu en gång fick hela rättegången skjutas upp. På Newsmill publicerar Firat Ceweri hela rapporten från rättegången. Den kan ni läsa här.

Brev till turkiets justitieminister

To Mr Sadullah Ergin, Minister of Justice, Turkey

Dear Mr Sadullah Ergin,

Muharram Erbey, human rights lawyer, writer and PEN Turkey member should be released now!

Muharram Erbey should be released from prison immediately. He was arrested on December 24 2009 and has been detained in prison since then without being sentenced in a fair trial during these 3 years! Erbey was again brought to trial Friday 21 September 2012 together with about 80 other people, women and men, who are accused of having links to an organisation said to be affiliate to the banned Kurdistan Workers Party (PKK). We are deeply concerned by the fact that no decision of Mr Erbey’s immediate release was taken.

Since 1990’s Erbey has worked on human rights issues and has represented a number of individuals whose cases have come to the European Court on Human Rights.

We at PEN share concerns of other human rights observers that Muharrem Erbey’s arrest appears to be linked to his human rights advocacy. Erbey is a highly respected human rights lawyer, and Vice President of the Human Rights Association (IHD) who has conducted research into disappearances and extra-judicial killings in and around Diyarbakir region.

We at Swedish PEN want to express our deep concern at the arrest of Muharram Erbey for reasons, which appear to be related to his human rights advocacy.

We ask for assurances that his arrest from now on does not fail foul of international standards protecting the rights to freedom of expression and association, and that the judicial proceedings against him follow full and proper fair trial process.

We call for the judicial process against him to be carried out expediently and without delay.

As representatives from Swedish PEN we attended the trial during Friday on September 21 2012 and we now also call for Muharram Erbey’s immediate and unconditional release.

Diyarbakir September 22 2012

Firat Ceweri
Writer and member of Swedish PEN

Maria Modig
Writer and member of Swedish PEN

Kurdisk författare och hedersmedlem i Svenska PEN står inför rätta

TURKIET: Den kurdiske författaren och juristen Muharrem Erbeyhar nu tillbringat tre år i fängelse utan rättegång. Erbey är en känd människorättsjurist har sedan julen 2009 suttit arresterad tillsammans med en stor grupp kurdiska politiker i ett fängelse i Diyarbakir. Samtliga misstänks för ”medlemskap i förbjuden organisation”.

Erbey tar avstånd från våldsmetoder och har envist bedrivit juridisk hjälpverksamhet för anhöriga till kurdiska medborgare som ”försvunnit”. Hans organisation har vid flera tillfällen hjälpt till med att lokalisera omärkta massgravar där offer för den politiska terrorn gömts undan. Han har också givit ut flera novellsamlingar. Ironiskt nog står han nu inför rätta bland annat för ett anförande han höll i Sveriges riksdag 2009 – han ska ha ”smutskastat den turkiska staten”.

Rättegången tar plats i Diyarbakir i slutet av nästa vecka. Tidigare rättegångar har skjutits upp då han och hans medåtalade krävt att få försvara sig på sitt eget språk, kurdiska. Domstolen hävdar att det inte går att finna tolkar. Domaren kallar kurdiskan för ”ett okänt och obegripligt språk”.

Svenska PEN har utsett Erbey till sin hedersmedlem och vår ståndpunkt är att han genast bör släppas fri och kompenseras för den tid han hållits fängslad, då det inte finns några substantiella åtalspunkter. Vi sänder två observatörer till rättegången: Firat Ceweri och Maria Modig.

Läs mer här.

För mer information, kontakta:

Maria Modig
0736-241860
modigmaria@gmail.com

Firat Ceweri
0760-583190
firat.ceweri@comhem.se

Turkiet ställer författare inför rätta

Turkiet ställer författare inför rätta

I dag ska rättegången mot den kurdisk-turkiske novellisten och människorättsjuristen Muharrem Erbey inledas i Diyarbakir.

Erbey, som också är hedersmedlem i Svenska PEN, har suttit fängslad sedan julen 2009 och alltså tillbringat två år i fängelse utan att få sin sak prövad. Erbey fängslades i samband med en våg av arresteringar av politiskt aktiva med kurdisk bakgrund och har i svepande ordalag anklagats för samröre med ”terrorism” – anklagelser som aldrig har dokumenterats. Men bland åtalspunkterna mot honom finns att han hållit ett föredrag i Sveriges Riksdag om kurdernas situation i östra Turkiet – vilket enligt åklagaren är att jämställa med ”förtal av den turkiska staten”. Att det skulle vara ett brott att hålla föredrag i olika europeiska parlament är anmärkningsvärt och på intet sätt förenligt med moderna rättsprinciper.

Pressmeddelande: Andra numret av Dissidentbloggen finns ute nu

Mitt i sommaren släppte Svenska PEN vad vi vill se som en ny sorts webbmedium – en internationell webbtidskrift som publicerar förbjudna texter, den sortens artiklar, dikter och noveller författare inte kan ge ut i sitt hemland. Vi vill också lägga ut texter som beskriver läget för yttrandefriheten i världens olika länder. Det första numret blev en framgång och har mött mycket positiva reaktioner långt utanför Sveriges gränser.

Nu finns andra numret ute nu. I det kan ni bland annat läsa Ida Börjels och Lars Mikael Raattamaas dikter till kollegan Dawit Isaak som nu har suttit fängslad i tio år, ett brev från fängelset av den turkiske människorättsaktivisten och författaren Muharrem Erbey, Samar Yazbeks ögonvittnesrapport inifrån Syrien och en artikel om det hårdnande medieklimatet i dagens Sydafrika skriven av journalisten Shaun de Waal.

Dissidentbloggen använder PENs internationella nätverk för att förmedla texter och berättelser från hela världen. Vi kommer att publicera ett nytt nummer sex gånger per år – en satsning som gjorts möjlig genom stöd från Statens Kulturråd och SIDA.

Upprop för Muharrem Erbey

To Prime minister Erdogan, Turkey:

Your Excellency,

 

We who have signed this letter wish to express our strong opposition to the detention without trial of the writer and lawyer Muharrem Erbey, who was arrested on December 26, 2009.

Erbey is a long-time member of PEN and has, as a lawyer, been recognised as a strong advocate for human rights. We find it very disturbing that the charges against Mr Erbey are founded on a very weak basis. We likewise find it disturbing, from an international point of view, that one of the main charges against Mr Erbey is that he, as an invited guest, has been giving speeches in several national parliaments, among them the Swedish Riksdag. This is being held against him as a criminal act.