Turkiet ställer författare inför rätta

I dag ska rättegången mot den kurdisk-turkiske novellisten och människorättsjuristen Muharrem Erbey inledas i Diyarbakir.

Erbey, som också är hedersmedlem i Svenska PEN, har suttit fängslad sedan julen 2009 och alltså tillbringat två år i fängelse utan att få sin sak prövad. Erbey fängslades i samband med en våg av arresteringar av politiskt aktiva med kurdisk bakgrund och har i svepande ordalag anklagats för samröre med ”terrorism” – anklagelser som aldrig har dokumenterats. Men bland åtalspunkterna mot honom finns att han hållit ett föredrag i Sveriges Riksdag om kurdernas situation i östra Turkiet – vilket enligt åklagaren är att jämställa med ”förtal av den turkiska staten”. Att det skulle vara ett brott att hålla föredrag i olika europeiska parlament är anmärkningsvärt och på intet sätt förenligt med moderna rättsprinciper.

Svenska PEN har sänt två observatörer till rättegången. Bland dem som undertecknat ett krav på att Erbey skall släppas finns också flera svenska riksdagsledamöter, bland dem Mats Johansson (m) och Jacob Jonsson (v).

Ännu en av Svenska PENs hedersmedlemmar sitter just nu fängslad utan rättegång i Turkiet – den mycket välkände förläggaren Ragip Zarakolu hålls sedan två månader tillbaka inspärrad på ett ”högriskfängelse”, även han anklagad för ”samröre med terrorister”. Ett stort antal internationella organisationer och medieaktörer, bland dem Svenska PEN, PEN International, International Publishers’ Association (IPA) och Amnesty International har protesterat mot Zarakolus fängslande och krävt hans omedelbara frigivning. Turkiet har hittills inte svarat på dessa protester. Turkiet har under de senaste månaderna endast rört sig allt längre bort från de principer vi förknippar med en demokratisk rättsstat. Utvecklingen går förvånande fort.

För att diskutera utvecklingen i Turkiet – liksom den i dagens Ryssland – kallar Svenska PEN till ett möte i serien ”Hotade Ord” i kväll den 6 december kl. 19.00, på Kulturhusets scen i Café Panorama. Under kvällen kommer vi att presentera dagsaktuella rapporter från rättegången mot Muharrem Erbey.

Ola Larsmo
Ordförande Svenska PEN

För vidare information, kontakta
Ola Larsmo, 0708-268557, ola.larsmo@svenskapen.se