Författare och människorättsaktivist fängslad i Turkiet sedan julafton

Svenska PENs styrelse vill uttrycka sin djupa oro över den tystnad som råder kring de senaste inskränkningar av yttrandefrihet och grundläggande demokratiska rättigheter som drabbat Turkiet – ett land i beredskap att inleda förhandlingar om medlemskap i den Europiska Unionen.

Svenska PEN vill, liksom internationella PEN, särskilt fästa uppmärksamheten på arresterandet av författaren, PEN-medlemmen och människorättsaktivisten Muharrem Erbey, som fängslades på julafton 2009 och sedan dess suttit häktad utan rättegång. Erbey greps i samband med en våg av arresteringar av politiker med kurdisk bakgrund, varav flertalet anklags för samröre med den förbjudna organisationen PKK. Det finns dock skäl att tro att flera av de arresterade häktats på grundval av att de hävdat den kurdiska folkgruppens rättigheter, inte minst rätten att tala och skriva sitt eget språk.

Muharrem Erbey (f 1969) har i många år arbetat som jurist och är en av ledarna för människorättsorganisationen IHD. Han har särskilt intresserat sig för kurdernas rättigheter och har publicerat två novellsamlingar och en antologi med texter på det kurdiska språket. Han har också forskat i vad som hänt med de kurdiska aktivister som ”försvunnit” under de senaste tjugo åren. När Erbey arresterades i december passade myndigheterna på att beslagta allt det material på IHD:s kontor i Diyabakir som man samlat rörande paramilitära avrättningar och ”försvinnanden”.

Vad som är särskilt oroande är att flera oberoende bedömare i Turkiet menar att Erbey kan ha arresterats också på grund av den föreläsningsverksamhet han hållit i olika europeiska parlament om kurdernas situation. Han besökte så sent som i oktober den svenska riksdagen. Men det som bekymrar PEN är tystnaden i europeiska och även svenska medier kring arresterandet av en framstående människorättsjurist, som nu suttit fängslad i över en månads tid utan att ställas inför rätta. Frågan gäller naturligtvis Erbeys person, men även grundläggande villkoren för demokratisk verksamhet i ett land som snart kan vara medlem i EU.

Läs Erbeys brev från fängelset här.