Turkiet: PEN kräver att grundläggande mänskliga rättigheter återupprättas

Vid presidentvalet den 24 juni 2018, omvaldes den sittande presidenten Erdoğan.

PEN uppmanar presidenten och de turkiska myndigheterna att upphöra med sina förödande attacker mot yttrandefriheten och kräver att undantagstillståndet i landet hävs. Med nästan 53 % i första valomgången har Erdoğan, säkrat ytterligare en mandatperiod på fem år. Hans befogenheter kommer nu att öka väsentligt, i enlighet med den nya konstitutionen som antogs i en folkomröstning den 16 april i år. Den utökade presidentmakten innebär att president Erdoğan har rätten att styra via dekret, att han ensam har rätten att utse och avskeda ministrar, han kan avskaffa parlamentet och utlysa nyval på egen hand. Parlamentet förlorar sin makt att granska regeringen och att påverka regeringens budget. Parlamentets möjlighet att ställa presidenten till svars för kriminella handlingar inskränks även.

- Vi är redan djupt oroade över utvecklingen i Turkiet när det gäller fördelningen av makten. Rättsväsendets oberoende är enormt hotat. Genom att ge presidenten ytterligare svepande, vittgående maktbefogenheter, undergrävs den nödvändiga balansen och möjligheten att kontrollera maktmissbruk, säger Jennifer Clement, ordförande i PEN International.

President-och parlamentsvalen ägde rum i ett repressivt klimat. Undantagstillståndet, som infördes för nästan två år sedan, har medfört allvarliga inskränkningar av yttrandefriheten. Fria medier och pluralism, vilka är nödvändiga för att kunna genomföra fria och rättvisa val, har gravt undergrävts. Mer än 170 journalister och författare, sitter bakom galler. Oppositionsledare har fängslats och folkvalda representanter har tvingats bort från sina uppdrag. En av oppositionsledarna, Selahattin Demirtaş, ledare för HDP, tvingades genomföra sin presidentkampanj från en fängelsecell.

- Det är dags för de turkiska myndigheterna att klargöra vilka åtgärder de kommer att vidta för att återinrätta grundläggande friheter i Turkiet. Som ett första steg måste alla, som fängslats enbart för att de använt sin rätt till yttrande-och åsiktsfrihet, släppas fria. Godtyckliga arresteringar och åtal måste upphöra, mediafriheten och rättsväsendets oberoende måste garanteras och undantagstillståndet hävas, säger Jennifer Clement.