Svenska PEN söker Dissidentbloggsredaktör och projektledare

Svenska PEN är en politiskt obunden ideell förening för skribenter, och är ett av över hundra PEN-center i det världsomspännande nätverket PEN International. Vårt arbete utgår ifrån att det skrivna ordet inte har några gränser, vare sig politiska, nationella eller religiösa. 

Svenska PEN:s webbtidskrift Dissidentbloggen publicerar texter av författare som inte kan uttrycka sig fritt i sina hemländer, texter som makthavare vill sudda ut. Texterna publiceras på såväl svenska och engelska som författarnas modersmål, vilket ger dem en svensk och internationell publik. Det kommande numret fokuserar på arabisk poesi, andra har haft teman som HBTQ, Turkiet och Ungern.

Dissidentbloggsredaktör och projektledare

Som Dissidentbloggsredaktör och projektledare ansvarar du självständigt för produktion av Dissidentbloggen, såväl det dagliga operativa arbetet som för strategisk utveckling. Du projektleder även andra projekt inom Svenska PEN:s verksamhet. Du arbetar nära PEN:s generalsekreterare och PEN:s styrelse, och samarbetar med skribenter och organisationer runt om i världen.

Du ansvarar för

-       att leda arbetet med Dissidentbloggen - research, kontakter med skribenter, illustratörer och översättare, textredigering och publicering

-       kommunikation och spridning av Dissidentbloggen i Sverige och internationellt.

-       omvärldsbevakning och utveckling av Dissidentbloggen

-       att etablera och utveckla relationer till skribenter och samarbetsorganisationer runt om i världen

-       projektledning av andra projekt inom PEN:s verksamhet

-       att tillsammans med generalsekrekteraren arbeta med administration och kommunikation i det dagliga arbetet på PEN:s kansli

Vi söker dig som

-       har lång erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, publicistiskt arbete, redaktörskap, kommunikation och administration

-       har ett stort engagemang och stor kunskap inom yttrandefrihet och internationella samhällsfrågor

-       har erfarenhet av projektledning och har god organisationsförmåga

-       tar egna initiativ och prioriterar ditt arbete

-       har mycket god stilistisk förmåga i tal och skrift, både på svenska, engelska och gärna fler språk.

Självklart står du bakom PEN:s charter och delar PEN:s värderingar.

Tjänsten är en 12 månaders visstidsanställning med möjlighet till förlängning.

Anställningsgrad: 100 %

Ort: Stockholm

Tillträde: omgående.

För mer information, kontakta vår generalsekreterare Anna Livion Ingvarsson på tel 073-2422700

Skicka ansökningshandlingar och CV till jobb@svenskapen.se så snart som möjligt, dock senast 28 juni. Intervjuer sker löpande.