Dissidentbloggen

Första numret på nya sajten PEN/Opp fokuserar på språkliga rättigheter

Av världens nära 7 000 språk riskerar över 2 600 av dem att dö ut inom en snar framtid, enligt UNESCO, som har utnämnt 2019 till internationellt år för urfolksspråken. Många av de hotade språken är ursprungsspråk som talas av världens olika ursprungsfolk. Vad är moderspråk? Vad innebär det att vara en urfolksförfattare? Hur ser bokmarknaden ut för författare som skriver på urfolksspråk? Kan ett språk överleva utan en levande litteratur? Det är frågor vi ställer i detta nummer.

Högaktuellt nummer av Dissidentbloggen fokuserar på den allvarliga utvecklingen i Hongkong

Just nu, samtidigt som det här specialnumret om yttrandefriheten i Hongkong släpps, demonstrerar hundratusentals människor på Hongkongs gator, däribland flertal av de medverkande skribenterna. Det avtal som slöts mellan Kina och Storbritannien 1984, där Hongkong skulle få behålla sin grundlag som garanterar pressfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet i femtio år enligt formen ”ett land – två system”, tycks vara ett minne blott. Det vittnar texterna om i det här numret som görs i samarbete med vår systerorganisation PEN Hongkong.  

Nytt nummer av Dissidentbloggen

Nytt nummer av Dissidentbloggen

I nya numret av Dissidentbloggen, som görs i samarbete med reportagesajten Blankspot, presenterar vi högaktuella texter som skildrar den senaste tidens utveckling i ett allt öppnare Etiopien. Genom den demokratiseringsprocess landet nu genomgår har också yttrandefriheten vunnit ny mark. Texterna bidrar till att skapa ett samtal om denna nyvunna frihet för journalistiken och litteraturen och samlar tankar och berättelser kring det hopp – men också oro och tvivel – som denna frihet kommer med.

Unika texter från Venezuela i nya numret av Dissidentbloggen

Unika texter från Venezuela i nya numret av Dissidentbloggen

En skenande inflation, en befolkning som svälter, en nästintill obefintlig sjukvård och en systematisk censur i medierna. Venezuela är ett land i fritt fall och det är dags för Dissidentbloggen att rikta ljuset dit. I detta nummer publicerar vi unika texter skrivna av venezolanska författare och journalister. En del av dem är kvar i landet, andra lever i exil. Det här numret är återigen ett bevis på varför en tidskrift som Dissidentbloggen behövs – tillsammans ger dessa unika texter upprättelse mot den verklighet som regimen i Venezuela försöker utradera.

Nytt nummer av Dissidentbloggen

Nytt nummer av Dissidentbloggen

I detta nummer av Dissidentbloggen presenterar vi elva texter som tillsammans skapar ett långt och pågående samtal som tar avstamp i PEN kvinnomanifest. Gemensamt för dessa texter är de utrycker samma längtan och önskan: tillgång till ett eget rum för att verka och skriva fritt. Som det står i inledningen till PENs kvinnomanifest: ”Förutsättningen för kvinnors rätt att tala, läsa och skriva fritt är också att kunna röra sig fritt, såväl i tanken som i samhället och världen.” Vi hoppas med detta nummer vara ett andrum för några av dessa kvinnor. 

Svenska PEN släpper en ny upplaga av Dissidentbloggen, helt ägnad Turkiet

Svenska PEN släpper en ny upplaga av Dissidentbloggen, helt ägnad Turkiet

Nummer 23 av Dissidentbloggen ägnas helt åt Turkiet. Vi är stolta över att publicera några av dem som nu befinner sig i förföljelsens absoluta brännpunkt; poeter, författare, journalister som den turkiska ledningen aktivt försöker tysta.

Dissidentbloggen publiceras här: https://www.dissidentblog.org/sv