Dissidentbloggen

Högaktuellt nummer av Dissidentbloggen fokuserar på den allvarliga utvecklingen i Hongkong

Just nu, samtidigt som det här specialnumret om yttrandefriheten i Hongkong släpps, demonstrerar hundratusentals människor på Hongkongs gator, däribland flertal av de medverkande skribenterna. Det avtal som slöts mellan Kina och Storbritannien 1984, där Hongkong skulle få behålla sin grundlag som garanterar pressfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet i femtio år enligt formen ”ett land – två system”, tycks vara ett minne blott. Det vittnar texterna om i det här numret som görs i samarbete med vår systerorganisation PEN Hongkong.  

Nytt nummer av Dissidentbloggen

Nytt nummer av Dissidentbloggen

I nya numret av Dissidentbloggen, som görs i samarbete med reportagesajten Blankspot, presenterar vi högaktuella texter som skildrar den senaste tidens utveckling i ett allt öppnare Etiopien. Genom den demokratiseringsprocess landet nu genomgår har också yttrandefriheten vunnit ny mark. Texterna bidrar till att skapa ett samtal om denna nyvunna frihet för journalistiken och litteraturen och samlar tankar och berättelser kring det hopp – men också oro och tvivel – som denna frihet kommer med.

Unika texter från Venezuela i nya numret av Dissidentbloggen

Unika texter från Venezuela i nya numret av Dissidentbloggen

En skenande inflation, en befolkning som svälter, en nästintill obefintlig sjukvård och en systematisk censur i medierna. Venezuela är ett land i fritt fall och det är dags för Dissidentbloggen att rikta ljuset dit. I detta nummer publicerar vi unika texter skrivna av venezolanska författare och journalister. En del av dem är kvar i landet, andra lever i exil. Det här numret är återigen ett bevis på varför en tidskrift som Dissidentbloggen behövs – tillsammans ger dessa unika texter upprättelse mot den verklighet som regimen i Venezuela försöker utradera.

Nytt nummer av Dissidentbloggen

Nytt nummer av Dissidentbloggen

I detta nummer av Dissidentbloggen presenterar vi elva texter som tillsammans skapar ett långt och pågående samtal som tar avstamp i PEN kvinnomanifest. Gemensamt för dessa texter är de utrycker samma längtan och önskan: tillgång till ett eget rum för att verka och skriva fritt. Som det står i inledningen till PENs kvinnomanifest: ”Förutsättningen för kvinnors rätt att tala, läsa och skriva fritt är också att kunna röra sig fritt, såväl i tanken som i samhället och världen.” Vi hoppas med detta nummer vara ett andrum för några av dessa kvinnor. 

Svenska PEN släpper en ny upplaga av Dissidentbloggen, helt ägnad Turkiet

Svenska PEN släpper en ny upplaga av Dissidentbloggen, helt ägnad Turkiet

Nummer 23 av Dissidentbloggen ägnas helt åt Turkiet. Vi är stolta över att publicera några av dem som nu befinner sig i förföljelsens absoluta brännpunkt; poeter, författare, journalister som den turkiska ledningen aktivt försöker tysta.

Dissidentbloggen publiceras här: https://www.dissidentblog.org/sv

Vi välkomnar Hanna Nordell som ny redaktör för Dissidentbloggen

Hanna Nordell tillträder som ny redaktör för Dissidentbloggen och producent på Svenska PEN. Hon tillträder tjänsten idag den 2 maj och kommer att arbeta halvtid på kansliet.

Hanna Nordell kommer närmast från Gävle Konstcentrum där hon var intendent för den publika verksamheten samt ansvarade för etablering och koordinering av Gävles fristadsprogram inom ICORN-nätverket.

Therese Bohman som varit Dissidentbloggens redaktör samt kanslist, kliver av sin tjänst för att helt ägna sig åt sitt författarskap. Vi önskar henne all lycka med sitt fortsatta arbete.