Högaktuellt nummer av Dissidentbloggen fokuserar på den allvarliga utvecklingen i Hongkong

PEN_LEDARE_AMANDA_AKERMAN.jpg

#30 Röster från Hongkong med Kina i blickfånget / www.dissidentblog.org

Just nu, samtidigt som det här specialnumret om yttrandefriheten i Hongkong släpps, demonstrerar hundratusentals människor på Hongkongs gator, däribland flertal av de medverkande skribenterna. Det avtal som slöts mellan Kina och Storbritannien 1984, där Hongkong skulle få behålla sin grundlag som garanterar pressfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet i femtio år enligt formen ”ett land – två system”, tycks vara ett minne blott. Det vittnar texterna om i det här numret som görs i samarbete med vår systerorganisation PEN Hongkong.  

Elnaz Baghlanian, chefredaktör för Dissidentbloggen, skriver i sin ledare:
”I det här numret av Dissidentbloggen har vi samlat modiga röster från Hongkong vars texter tillsammans utgör en stark och angelägen motståndshandling mot utvecklingen i regionen. Ett arbete som helt och hållet kommit till tack vare PENs nätverk och i synnerhet vår gästredaktör Tammy Ho Lai-Ming. När hon tillträdde som ordförande för PEN Hongkong i mars sa hon i sitt installationstal: ’Jag känner att vi i dag skapar konst och litteratur i en tid av osäkerhet. Denna känsla av osäkerhet och oro blir alltmer utbredd bland författare och konstnärer’. Det är av största vikt att omvärlden förstår och tar deras oro och känsla av osäkerhet på allvar.”

I numret ”Röster från Hongkong med Kina i blickfånget” får vi ta del av kontroversiell poesi från en yngre generation poeter i Hongkong, en intervju med den omstridda förläggaren Bao Pu som sedan 2005 publicerat politiskt känsliga böcker samt samhällskritiska texter som sätter ord, tankar och känslor på händelserna som föregått de massiva demonstrationerna i Hongkong som pågår just nu. 

Ett urval texter:

Yan Lianke | Hongkong är min myt och min legend | Hongkong
Yan Lianke är en av Kinas mest framstående författare. Under senare år har hans texter blivit alltmer samhällskritiska, vilket har lett till att han fått svårigheter att publicera sig och att flera av hans verk har dragits in eller inte fått tryckas om. För Dissidentbloggen beskriver Yan Lianke sin relation till Hongkong, denna välbekant främmande, främmande välbekanta plats på jorden. För honom förblir Hongkong en myt, en avlägsen saga om en plats som aldrig riktigt blir verklig.

Jason Y. Ng | Du nya sköna stad | Hongkong 
För Dissidentbloggen skriver författaren och människorättsaktivisten Jason Y. Ng om hur Fastlandskinas långa arm sträcker sig allt längre in i Hongkong. Sedan staden återgick till kinesisk överhöghet 1997 har Hongkongs frihet börjat naggas i kanten och den utlovade autonomin under systemet ”ett land, två system” börjar allt mer likna ett brutet löfte. 

Louise Law | Vad talar vi om när vi talar om litteratur från Hongkong? | Hongkong
Vad är Hongkongesisk litteratur? Den frågan ställer sig poeten Louise Law, som i sin text slår vakt om de olika litterära strömningar som ryms i Hongkong. Staden, som präglas av en språklig och kulturell mångfald, börjar vittna om en likriktning i litteraturen, inte minst genom de kinesiska myndigheternas försök att underminera kantonesiskan – det språk som skänkt Hongkong dess litterära prägel. I sin text tecknar Louise Law en oroväckande utveckling, där kantonesiskan riskerar att utplånas. 

Eva Gedin | Brev till Gui Minhai | Sverige
Det har gått över 1 300 dagar sedan den svenska förläggaren Gui Minhai, som drev bokförlaget Mighty Current och bokhandeln Causeway Bay i Hongkong, fängslades i Kina. Här publicerar vi ett brev till honom från förläggarkollegan Eva Gedin, förlagschef på Norstedts. ”Du hör oss inte, men vi finns här”, skriver hon. Även om orden inte tränger igenom de väggar som omsluter fängelsecellen i Ningbo, ljuder orden som en påminnelse till omvärlden: Glöm inte Gui Minhai.

Läs hela numret här.

Dissidentbloggen är en digital tidskrift som ges ut av Svenska PEN. Vi publicerar de texter som makthavare vill sudda ut – de som inte kan skrivas och publiceras i författarnas egna hemländer – och ger dem en svensk och en internationell publik. Vi har i dag läsare i över 100 länder. Dissidentbloggen publiceras sedan 2011 med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse, SIDA och Statens Kulturråd.

För frågor om Dissidentbloggen, kontakta:
Elnaz Baghlanian
Chefredaktör
E-mail: elnaz.baghlanian@svenskapen.se
Tel: 0702-72 57 33

Illustration: Amanda Åkerman