Iran: Stark oro för Narges Mohammadis hälsa

PEN International uttrycker stark oro över journalisten och människorättsaktivisten Narges Mohammadi som avtjänar ett sexårigt fängelsestraff i det ökända Evinfängelset i Teheran. Hennes hälsa är i dag allvarligt hotad till följd av miljön i fängelset. Efter att ha utvecklat en allvarlig infektion, fördes hon i maj 2019 till sjukhus där hon genomgick en akut hysterektomi. Direkt efter operationen fördes hon dock tillbaka till Evinfängelset där hon i dag nekas medicinsk vård och behandling.

Narges Mohammadi fängslades första gången i juni 2010, men släpptes mot borgen i väntan på rättegång. Hösten 2011 dömdes hon till fem års fängelse, anklagad för att ”skada den nationella säkerheten”, ett års fängelse för att ”sprida propaganda mot systemet” och tio år för att ”grunda och driva olaglig organisation” för hennes arbete med Step by step to stop the death penalty (Legam), människorättsorganisationen som verkar för avvecklandet av dödstraff i Iran. Efter överklagan i april 2012 kortades hennes straff till sex år.

Narges Mohammadis hälsa har kraftigt försämrats sedan hon fängslades. Nyligen publicerade hon ett öppet brev där hon beskriver de hemska fängelsevillkor som orskakat hennes allvarliga sjukdomstillstånd. 

Narges Mohammadi är en central person i kampen för mänskliga rättigheter i Iran. Under flera år har hon fört kampen för kvinnors rättigheter, yttrandefrihet och mot dödsstraff. Hon är en av grundarna till Iranian National Peace Council, som består av författare, artister, advokater och aktivister som arbetar för mänskliga rättigheter i Iran. Hon är även engagerad i Defenders of Human Rights Centre, som förser politiska fångar med försvarsadvokater. 

Att Narges Mohammadi beviljas rätten till medicinsk behandling är nödvändigt och en förutsättning för att hon ska överleva. PEN International upprepar uppmaningen till Iranska myndigheter att omedelbart och ovillkorligt släppa Narges Mohammadi fri, och kräver att hon ges omedelbar tillgång till den sjukvård och medicinska behandling som hon behöver.

Skriv gärna ett brev till ledarna av den Islamiska republiken Iran och uppmana myndigheterna att snarast möjligt ge Narges Mohammadi tillgång till nödvändig sjukvård och kräv hennes omedelbara och ovillkorliga frisläppande.

Skicka ditt brev till:

Grand Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei

The Office of the Supreme Leader Islamic Republic Street
End of Shahid Keshvar Doust Street,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: http://www.leader.ir/langs/en/...

President av Islamiska republiken Iran
Hassan Rouhani Pasteur Street,
Pasteur Square Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: media@rouhani.ir http://rouhani.ir/register.php

Läs mer här.