Nytt nummer av Dissidentbloggen

Nytt nummer av Dissidentbloggen sätter PENs kvinnomanifest och könscensuren i fokus 
#27 Ett eget rum /
www.dissidentblog.org

I detta nummer av Dissidentbloggen presenterar vi elva texter som tillsammans skapar ett långt samtal som tar avstamp i PENs kvinnomanifest. Gemensamt för författarna är de utrycker samma längtan och önskan: tillgång till ett eget rum för att verka och skriva fritt. Som det står i inledningen till PENs kvinnomanifest: ”Förutsättningen för kvinnors rätt att tala, läsa och skriva fritt är också att kunna röra sig fritt, såväl i tanken som i samhället och världen”. Vi hoppas med detta nummer vara ett andrum för några av dessa kvinnor. 

Elnaz Baghlanian, chefredaktör för Dissidentbloggen, skriver i sin ledare:
”Drabbar inte censur, hot och förföljelser både män och kvinnor i en totalitär stat?  Jo, det gör den. Och det är problemet med könscensur – den är svår att definiera och har ofta underordnats censur i allmänhet. Men kvinnor tystas inte bara av lagar utan också av sedvänjor, religion och kultur. Könscensur tenderar att vara både systematisk och selektiv i naturen, tydlig och implicit i sitt uttryck, avsiktlig och oavsiktlig i utfallet. Den kommer till uttryck i många former, skepnader och röster. Men i slutändan – som alla andra former av censur – förändrar, kontrollerar, osynliggör och tystar den delar av vår verklighet. ”

Ett urval texter:

Jennifer Clement | Ett arbete sprunget ur sorg | Mexiko/USA
År 2015 valdes den mexikansk-amerikanska författaren Jennifer Clement till PEN Internationals första kvinnliga ordföranden efter grundandet för 94 år sedan. I senaste numret berättar hon om arbetet med att ta fram PENs historiska kvinnomanifest och mottagandet av det. 

Doaa Abou Shaghibeh | När jag ställde upp i en poesitävling | Palestina
”Jag föddes 1988 som en förbannelse till en traditionell och religiös familj och dessutom av beduinsk börd där en flicka är en skamfläck.” Så beskriver arkitekten och poeten Doaa Abou Shaghibeh sig själv. I sin personliga text skriver hon om erfarenheten av att som frispråkig kvinnlig poet, ställa upp i en poesitävling.

Tammy Ho Lai-Ming | Brev till min systerdotter | Hong Kong
I Hongkong finns rättigheter som inte finns i Kina, men under senare år har dessa börjat allt mer urholkas. I ett brev till sin systerdotter skriver poeten och redaktören, Tammy Ho Lai-Ming, några råd till systerdottern för att förbereda henne inför framtiden. ”Du kommer att bli varse att ord får konsekvenser. Och som författare med ett samvete kommer du förr eller senare att stöta på fenomenet censur – påtvingad eller självpålagd.”

Lina Kalmteg | Mindre fri som transperson i Sverige än i Iran | Iran
Författaren och filmregissören Ramesh Safavi föddes som pojke i Iran. Efter en könskorrigering lever hon nu i Stockholm. Författaren och litteraturskribenten Lina Kalmteg har intervjuat henne om skrivandet, om att vara transsexuell i Iran och om livet i exil. 

Läs hela numret här.

Dissidentbloggen är en digital tidskrift som ges ut av Svenska PEN. Vi lyfter fram de förbjudna texterna – de som inte kan skrivas och publiceras i författarnas egna hemländer – och ger dem en svensk och en internationell publik. Vi har i dag läsare i över 80 länder. Dissidentbloggen publiceras sedan 2011 med stöd av Postkodlotteriets Kulturstiftelse, SIDA och Statens Kulturråd. 

För frågor om Dissidentbloggen, kontakta:
Elnaz Baghlanian
Chefredaktör
E-mail: elnaz.baghlanian@svenskapen.se
Tel: 0702-72 57 33

Illustration: Lovisa Axellie