Kvinnomanifest

Nytt nummer av Dissidentbloggen

Nytt nummer av Dissidentbloggen

I detta nummer av Dissidentbloggen presenterar vi elva texter som tillsammans skapar ett långt och pågående samtal som tar avstamp i PEN kvinnomanifest. Gemensamt för dessa texter är de utrycker samma längtan och önskan: tillgång till ett eget rum för att verka och skriva fritt. Som det står i inledningen till PENs kvinnomanifest: ”Förutsättningen för kvinnors rätt att tala, läsa och skriva fritt är också att kunna röra sig fritt, såväl i tanken som i samhället och världen.” Vi hoppas med detta nummer vara ett andrum för några av dessa kvinnor. 

PEN:s kvinnomanifest

PEN:s kvinnomanifest

”Så länge kvinnors kreativitet och kunskap inte får uttryckas fritt kommer mänskligheten att fortsätta lida av brist och torftighet.”

Idag 8 mars på Internationella kvinnodagen, lanserar PEN sitt nya kvinnomanifest som utgår från att jämställdhet är avgörande för verklig yttrandefrihet. Manifestet antogs enhälligt på världskongressen i Ukraina 2017, och har nu översatts till en lång rad språk av PEN-center runt om i världen.