Språkliga rättgheter

Första numret på nya sajten PEN/Opp fokuserar på språkliga rättigheter

Av världens nära 7 000 språk riskerar över 2 600 av dem att dö ut inom en snar framtid, enligt UNESCO, som har utnämnt 2019 till internationellt år för urfolksspråken. Många av de hotade språken är ursprungsspråk som talas av världens olika ursprungsfolk. Vad är moderspråk? Vad innebär det att vara en urfolksförfattare? Hur ser bokmarknaden ut för författare som skriver på urfolksspråk? Kan ett språk överleva utan en levande litteratur? Det är frågor vi ställer i detta nummer.